1. en
  2. pl
13 May 2020

Є

Е

Д

Г

В

Б

А

Ю

Щ

Ш

Ч

Ц

У

І-Й

Ж

Nazwisko Imię Прізвище Ім'я Рік народження
Żabińska Helena Жабінська Олена 1911
Żabiuk Jan Жабюк Іван 1906
Żagnewicz Józef Жагневич Йосип 1910
Żak Jan Жак Іван 1897
Żołądkowski ? Жалондівський ? 1898
Żałądkowski Zinaida Жалондівський Зінаїда 1926
Żałądkowski Andrzej Жалондівський Андрій 1927
Żamojcik Rozalia Жамойцік Розалія 1924
Żarzecki Efim Жарзецький Ефім 1903
Żach Aleksander Жах Олександр 1915
Żach Aleksander Жах Олександр -
Żajawski Władysław Жаявський Владислав 1909
Żbikowska Zofia Жбіковська Софія 1910
Żbikowski Ludomir Жбіковський Людомір 1906
Żbikowski Jerzy Жбіковський Юрій 1909
Żdałow Piotr Ждалов Петро 1911
Żegan Bogumił Жеган Богуміл 1908
Żegan Maria Жеган Марія 1926
Żołądkowski Andrzej Желандівський Андрій 1927
Żelezik Józefa Железік Юзефа 1923
Zielińska Aleksandra Желінська Олександра 1893
Zielińska Irena Желінська Ірина 1929
Żełtnow Bazyli Желтнов Василь 1913
Żepko Kazimierz Жепко Казімір 1914
Żybracki Wojciech Жибрацький Вайцік 1918
Żygalin Michał Жигалін Михайло 1881
Żygaluk Ignacy Жигалюк Гнат 1917
Żygaluk Daria Жигалюк Дарія 1911
Żygerej Włodzimierz Жигерей Володимир 1913
Żyżko Mira Жижко Міра -
Żyła Jan Жила Іван 1917
Żyłajtys Irena Жилайтис Ірена 1927
Żyłajtys Feliksa Жилайтис Фелікса 1907
Żyłajtys Józef Жилайтис Йосип 1906
Żyłajtys Paweł Жилайтис Павло 1902
Żylik Adolf Жилік Адольф 1893
Żylik Anna Жилік Ганна 1926
Żyrow Bazyli Жиров Василь 1894
Żyromski Władysław Жиромський Владислав -
Żyrora Roman Жирора Роман 1895
Żytyńska Halina Житинська Галина 1921
Żytyński Antoni Житинський Антон 1892
Żytyński Antoni Житинський Антон 1928
Żytyński Kazimierz Житинський Казімір 1908
Żytyński Stanisław Житинський Станіслав 1927
Żytyński Stanisław Житинський Станіслав -
Żytyński Wacław Житинський Вацлав 1887
Żytyński Władysław Житинський Владислав 1902
Żytniewicz Stanisław Житневич Станіслав 1909
Żytny Wacław Житний Вацлав 1907
Żytowiecka Anastazja Житовецька Настя 1890
Żyturski Jan Житурський Іван 1895
Żłobicka Regina Жлобіцька Регіна 1923
Żdudzka Zofia Жмудська Софія 1921
Żowtoniuk Efum Жовтонюк Єфім 1906
Żołędź Stanisława Жолендзь Станіслава 1918
Żołtowska Zofia Жолтовська Софія 1906
  Józef Жпліневський Йосип -
Żujewska Julia Жуєвська Юлія 1908
Żujewski Konstanty Жуєвський Константин 1905
Żuk Antonina Жук Антоніна 1928
Żuk Jan Жук Іван 1901
Żuk Paweł Жук Павло 1900
Żukow Jerzy Жуков Юрій 1919
Żukowa Antonina Жукова Антоніна 1907
Żukowa Nadzieja Жукова Надія 1910
Żukowa Nadzieja Жукова Надія -
Żukowska Tatiana Жуковська Тетяна 1903
Żukowski Józef Жуковський Юзеф 1895
Żukowski Piotr Жуковський Петро 1919
Żukowski Stanisław Жуковський Станіслав 1868
Żółkiewski Teodor Жулкевський Федор 1892
Żółkoś Lech Жулкось Лех 1921
Żółkoś Anna Жулкось Ганна 1919
Żółtański Bolesław Жултанський Болеслав 1914
Żupanas-Żupinadze Dmitriusz Жупінас-Жупінадзе Дмитро 1892
Żurawski Edward Журавський Едуард 1915
Żurawski Franciszekц Журавський Франц 1871
Żurawski Szczepan Журавський Степан 1920
Żurba Marsym Журба Максим 1903
Żurow Julian Журов Юльян 1897
Żurow Eugeniusz Журов Євгеній 1921
Żurow Mieczysław Журов Мечислав 1924
Żurowa Teresa Журова Тереса 1926
Żuczyk Szczepan Жучик Степан 1906
Żuczko Leonid Жучко Леонід 1926

Під час Другої світової війни Луцьк був під Радянською, а потім Німецькою окупаціями. Після ліквідації гетто повстала проблема у робочій силі, яку почали звозити з навколишніх сіл. Влада міста повинна була постійно слідкувати за реальним рухом населення.

Опрацьовуючи документи з Державного Архіву Волинської області, ми фіксуємо інформацію про жителів міста. Ця база постійно поповнюється, як новими іменами, так і додатковими відомостями про вже доданих осіб. Даний список містить прізвище, ім'я та дату народження лише дорослих осіб.   Додатково зберігаємо деталі про місце проживання та роботи, іноді, фото, імена дітей та інші відомості.

Список поділений на розділи згідно українського алфавіту, так як більшість документів складалися саме цією мовою. Також, ми додали переклад на польську мову для зручності пошуку.

Перепис Луцька 1943. Літера Ж

Go!Foretime © 2020

goforetime@gmail.com