1. en
  2. pl
13 May 2020

Є

Е

Д

Г

В

Б

А

Ю

Щ

Ш

Ч

Ц

У

І-Й

Ж

Nazwisko Imię Прізвище Ім'я Рік народження
Dabska Helena Дабська Єлена 1926
Dabski Franko Дабський Франко 1900
Dawidowicz Jan Давидович Іван 1901
Dawidowicz Jan Давидович Іван -
Dawidowicz Mieczysław Давидович Мечислав 1914
Dawydiuk Wiera Давидюк Віра 1924
Dawidowicz Jan Давідович Іван 1880
Dawidowski Bernard Давідовський Бернард 1891
Dawidczuk Ołeksa Давідчук Олекса 1912
Dawidiuk Igor Давідюк Ігор 1928
Dagąski Antoni Дагонський Антін 1907
Dalecki Szczepan Далецький Степан ~1880
Dalecki Szczepan Далецький Степан 1879
Damaszewski Henryk Дамашевський Генрих 1912
Damaszek Józef Дамашек Йосип -
Dąbnowski Remigiusz Дамбновський Ремігіюш 1924
Dąbnowski Czesław Дамбновський Чеслав 1903
Damińczuk Konstanty Дамінчук Кость 1914
Dandow Borys Дандов Борис 1910
Daneluk Włodzimierz Данелюк Володимир 1921
Daneluk Włodzimierz Данелюк Володимир -
Daneluk Sylwestr Данелюк Сильвестр 1893
Danykiw Włodzimierz Даників Володимир 1907
Danylenko Ołeksy Даниленко Алексій -
Danylenko Pelagea Даниленко Палашка -
Danylenko Pelagea Даниленко Палашка 1922
Danyluk Paweł Данилюк Павло 1896
Danyluk Piotr Данилюк Петро 1913
Danilewicz Włodzimierz Данілевич Володимир -
Daniluk Anatoliusz Данілюк Анатолій 1915
Daniluk Wiera Данілюк Віра 1922
Danisz Raisa Даніш Раїса 1928
Daniszewski Edward Данішевський Едвард -
Dankiewicz Anastazja Данкевич Анастасія 1926
Dańczak Klemens Даньчак Кліментій 1893
Dargiewicz Maria Даргевич Марія -
Dargiewicz Julian Даргевич Юліян -
Darowski Władysłąw Даровський Владислав 1913
Darczuk Mikołaj Дарчук Микола 1923
Dastal Anna Дасталь Анна 1923
Dauszko Barbara Даушко Варвара 1905
Dachnowska Zinaida Дахновська Зінаїда 1914
Dachnowska Julianna Дахновська Юльяна -
Dachnowska Janina Дахновська Яніна 1921
Dachnowska Janina Дахновська Яніна -
Dachnowski Michał Дахновський Михайло 1920
Dachsówna Józefa Дахсівна Юзефа 1922
Dachtowska Julianna Дахтовська Юлія 1927
Dachtowski Jan Дахтовський Іван -
Dacenko Michał Даценко Михайло -
Daciuk Maria Дацюк Марія 1921
Daciuk Nadia Дацюк Надія 1929
Daciuk Fotinia Дацюк Фотінія 1889
Daciuk Justyna Дацюк Юстина 1884
Daszkiewicz Olga Дашкевич Ольга 1892
Dworakowski Zygmunt Двораковський Зигмунт 1914
Dworycki Piotr Дворицький Петро ~1910
Dedeszko-Wierciński Czesław Дедешко-Верцінський Чеслав 1928
Dejneka Charatyna Дейнека Харатина 1907
Dębiec Wojciech Дембець Войцех 1883
Dębiec Maria Дембець Марія 1919
Dębicka Halina Дембіцька Галина 1926
Dębicka Lubow Дембіцька Люба -
Dębicka Helena Дембіцька Олена 1917
Dębicka Helena Дембіцька Олена 1917
Dębicki Jan Дембіцький Іван 1884
Dębicki Aleksander Дембіцький Оліксандр -
Dębowicz Marjanna Дембович Мар'яна 1903
Dębska Helena Дембська Олена 1884
Dębski Włodzimierz Дембський Володимир 1922
Dębski Szczepan Дембський Степан 1895
Dębczyński Aleksander Дембчинський Олександр 1923
Demidkow Michał Демідков Михайло -
Demidowicz Ludmiła Демідович Людмила -
Demski Władysław Демський Владислав 1908
Demczuk Anna Демчук Анна 1914
Demczuk Anna Демчук Ганна ~1903
Demczuk Efimiusz Демчук Єфімій -
Demczuk Maria Демчук Марія 1905
Demczuk Maria Демчук Марія 1905
Demiańczuk Bazyli Демянчук Василь 1917
Demiańczuk Lubow Демянчук Любов 1919
Demiańczuk Paraskewa Демянчук Параска 1924
Denesiuk Dawid Денесюк Давид 1885
Denysiuk Ołeksa Денилюк Олекса 1906
Denysenko Julianna Денисенко Улона 1911
Denysenko Julianna Денисенко Уляна 1911
Denysowa Nadia Денисова Надія 1907
Denysowa Nadia Денисова Надія 1907
Denysiuk Ołeksa Денисюк Олекса -
Derdziuk Włodzimierz Дердзюк Володимир 1922
Derdziuk Helena Дердзюк Гелена -
Derżanowska Irena Держановська Ірена 1924
Derżuk Albina Держук Альбіна -
Derkacz Garpyna Деркач Гарпина -
Derkacz Irena Деркач Ірина 1915
Derkacz Stanisław Деркач Станіслав ~1894
Derkaczuk Maria Деркачук Марія 1920
Detyna Zoja Детина Зоя 1917
Dechtiar Aleksander Дехтяр Олександр 1921
Deszert Maria Дешерт Марія 1921
Deszka (Deneka) Tadeusz Дешка (Денека) Тадеуш 1920
Drzewiecki Jan Джевецький Іван 1912
Dżuś Anna Джусь Ганна 1925
Dżuś Anna Джусь Ганна 1925
Dzbanuszek Janina Дзбанушек Яніна 1908
Dzbanuszek Janina Дзбанушек Яніна -
Dzwonik Stanisław Дзвонік Станіслав 1913
Dziedzic Jan Дзедзіц Іван 1908
Dziedzic Józef Дзедзіц Йосип 1914
Dziedzija Maria Дзедзія Марія -
Dzięciół Józef Дзенціол Йосип 1897
Dzięciół Antoni Дзенціол Антон -
Dziedzija Kazimierz Дзєдзіц Казімір 1920
Dziedzija Kazimierz Дзєдзія Казімір 1920
Dzięciół Roman Дзіенціал Роман 1901
Dzikowski Wincenty Дзіковський Вінцентій 1889
Dzięciół Józef Дзіонціол Йосип 1897
Dziczkaniec Michał Дзічканець Михайло 1908
Dzonek Stanisław Дзонек Станіслав 1905
Dzucajew Aleksander Дзуцаєв Олександр 1919
Dziuba Julian Дзюба Юліян 1907
Dziuba Daria Дзюма Дарія 1915
Dziumowa Wiera Дзюмова Віра 1925
Dziumowa Nina Дзюмова Ніна 1927
Dziumiuk Jan Дзюмюк Іван 1910
Dzipa Efimiusz Дзюпа Єфім -
Dziurska Jadwiga Дзюрська Ядвіга 1919
Dziadek Józef Дзядек Йосип 1918
Dziadosz Jan Дзядош Іван 1905
Dybenko Nadia Дибенко Надія 1889
Dybenko Nadia Дибенко Надія -
Debowski Jan Дибовський Іван 1893
Dygas Adam Дигас Адам 1916
Dyk Helena Дик Олена ~1926
Dyk Helena Дик Олена ~1926
Dyk Czesław Дик Чеслав ~1906
Dyk Czesław Дик Чеслав ~1906
Dyktyński Mieczysław Диктинський Мечислав 1911
Dymydowski Kazimierz Димидовський Казімір -
Dymidowski Kazimierz Димідовський Казімір -
Dymińska Genowefa Димінська Геновефа -
Dymińska Genowefa Димінська Геновефа 1927
Dymiński Ludwik Димінський Людвік 1922
Dymiński-Derecki Bolesław Димінський-Дерецький Болеслав 1899
Dymczyński Tadeusz Димчинський Тадеуш 1926
Dymczuk Pryśka Димчук Приська 1903
Dynowicz Andrzej Динович Андрій 1900
Dyp Tadeusz Дип Тадеуш -
Dyr Jan Дир Іван -
Dyr Lidia Дир Лідія -
Dyspolski Bolesław Диспольський Болеслав 1897
Dyczyński Antoni Дичинський Антон 1908
Dyczyński Antoni Дичинський Антон 1908
Dyjan Józef Диян Йосип -
Diwina Danuta-Maria Дівіна Данута-Марія 1910
Diduch Ołeksa Дідух Олекса 1908
Diduch Piotr Дідух Петро 1902
Diduch Piotr Дідух Петро 1902
Diktariw Tatianna Діктарів Тетяна 1900
Diktorow Jerzy Дікторов Юрій 1900
Dińczuk Włodzimierz Дінчук Володимір 1922
Diogenowa Anna Діогенова Ганна 1906
Diogenowa Anna Діогенова Ганна 1906
Dyakon Aleksander Діякон Олександр 1928
Dyakon Szymon Діякон Семен 1888
Długosz Eugenia Длугош Євгенія 1920
Długosz Ludwik Длугош Людвік 1910
Długosz Paweł Длугош Павло 1905
Długosz Paweł Длугош Павло -
Długosz Stanisław Длугош Станіслав 1892
Dmitriewicz Bazyli Дмітревич Василь 1921
Dmitriewicz Leonid Дмітревич Леонід 1922
Dmitriewicz Paweł Дмітревич Павло 1886
Dmitriewicz Aleksander Дмітренко Олександр 1911
Dmitruk Wiera Дмітрук Віра 1923
Dmitruk Deniciusz Дмітрук Денис 1904
Dmitruk Ludmiła Дмітрук Людміла 1908
Dmitruk Maksym Дмітрук Максим 28.02.1880
Dmitruk Nina Дмітрук Ніна 1925
Dmitruk Aleksander Дмітрук Олександр 1899
Dmochowska Zofia Дмоховська Софія 1912
Dobicki Józef Roman Добіцький Юзеф-Роман -
Dobrach Wincenty Добрах Вінцентій 1898
Dobrach Wincenty Добрах Вінцентій 1898
Dobrzyński Józef Добржинський Йосип 1906
Dobrzyński Kazimierz Добржинський Казімір 1899
Dobrowolska Helena Добровольська Олена 1921
Dobrowolska Olga Добровольська Ольга -
Dobrowolska Tamara Добровольська Тамара 1905
Dobrowolska Olga Добровольська Ольга 1917
Dobrowolski Antoni Добровольський Антон -
Dobrowolski Bronisław Добровольський Броніслав -
Dobrowolski Władysłąw Добровольський Владислав 1911
Dobrowolski Józef Добровольський Йосип 1904
Dobrowolski Konstanty Добровольський Кость 1899
Dobrowolski Mieczysław Добровольський Мечислав -
Dobrowolski Stanisław Добровольський Станіслав -
Dobrożański Piotr Доброжанський Петро 1909
Dobrożański Eugeniusz Доброжинський Євген 1883
Dobrożański Onufriusz Доброжинський Онуфрій 1920
Dobrorez Taras Доброрез Тарас 1929
Dobska Aniela Добська Анеля -
Dobska Aniela Добська Анеля 1921
Dobski Antoni Добський Антон -
Dobski Wacław Добський Вацлав 1928
Dobuzow Arsen Добузов Арсень 1916
Dowżenko Stefania Довженко Стефанія -
Downarowicz Stanisław Довнарович Станіслав 1919
Dołgowa Wiera Долгова Віра 1925
Dołgun Naum Долгун Наум 1908
Dolecki Tadeusz Долецкий Тадеуш -
Dołżański Eugeniusz Должанський Євген -
Doliwa-Dobrowolski Włodzimierz Доліва-Добровольський Володимир 1918
Doliński Adam Долінський Адам -
Dolatoski Jakub Долятоський Яків -
Domalewski Piotr Домалевський Петро 1903
Domańska Nadia Доманська Надія 1914
Domańska Nadia Доманська Надія -
Domański Nadia Доманська Надія 1914
Domański Mikołaj Доманський Микола 1910
Domański Sergiusz Доманський Сергій 1912
Domaradski Leon Домарадський Леон ~1910
Domaradski Piotr Домарадський Петро 1902
Domaracka Julianna Домарацька Юліана 1941
Domaracki Antoni Домарацький Антон 1909
Domaracki Walerian Домарацький Валеріян 1909
Domaracki Kazimierz Домарацький Казімір 1907
Domaracki Mieczysław Домарацький Мечислав -
Domaracki Piotr Домарацький Петро 1902
Domaszek Bogusław Домашек Богуслав -
Domaszek Bogusław Домашек Богуслав 1924
Domaszek Zdzisław Домашек Здіслав 1925
Domaszek Józef Домашек Йосип 1894
Dąbrowska Wanda Домбковська Ванда -
Dąbrowska Mieczysław Домбковський Мечислав 1907
Dąbrowska Stanisław Домбковський Станіслав -
Dąbrowska Bronisława Домбровська Броніслава 1909
Dąbrowska Wiera Домбровська Віра -
Dąbrowska Halina Домбровська Галина 1915
Dąbrowska Henryka Домбровська Генрика 1924
Dąbrowska Elżbieta Домбровська Єлізавета 1917
Dąbrowska Helena Домбровська Олена -
Dąbrowska Olga Домбровська Ольга -
Dąbrowska Florestyna Домбровська Флорестина -
Dąbrowski Awksenty Домбровський Авксентій -
Dąbrowski Henryk Домбровський Генрик 1883
Dąbrowski Henryk Домбровський Генрих 1907
Dąbrowski Jerzy Домбровський Георгій -
Dąbrowski Zdzisław Домбровський Здіслав -
Dąbrowski Jan Домбровський Іван 1897
Dąbrowski Jan Домбровський Іван 1913
Dąbrowski Józef Домбровський Йосип -
Dąbrowski Leonard Домбровський Леонард 06.02.1892
Dąbrowski Mikołaj Домбровський Микола 1905
Dąbrowski Michał Домбровський Михайло 1917
Dąbrowski Michał Домбровський Михайло 1900
Dąbrowski Paweł Домбровський Павел 1915
Dąbrowski Paweł Домбровський Павло -
Dąbrowski Zygmunt Домбровський Сигізмунд 1909
Dąbrowski Stanisław Домбровський Станіслав -
Dąbrowski Tadeusz Домбровський Тадеуш -
Dąbrowski Tadeusz Домбровський Тадеуш -
Dąbrowski Jerzy Домбровський Юрій 1921
Domiński Adam Домінський Адам -
Dominiak Kazimierz Доміняк Казімір 1909
Domosud Józef Домосуд Йосип -
Domska Stanisława Домська Станіслава -
Dongof Olga Донгоф Ольга 1922
Dondalewski Stanisław Дондалевський Станіслав 1884
Dondalewski Stanisław Дондалевський Станіслав 1884
Dorosiewicz Anastazja Доросевич Анастасія 1904
Doroszkiewicz Włodzimierz Дорошкевич Володимир -
Doroszkiewicz Leonid Дорошкевич Леонід -
Doroszkiewicz Ołeksa Дорошкевич Олекса 1897
Doroszkiewicz Aleksander Дорошкевич Олександр -
Dostal Franciszek Достал Франц 1912
Dostań (Dretań) Antoni Достань (Дретань) Антон 1918
Dostań (Dretań) Wacław Достань (Дретань) Вацлав 1925
Dostań (Dretań) Józef Достань (Дретань) Йосип ~1883
Dostań (Dretań) Stanisława Достань (Дретань) Станіслава 1925
Drabik Nina Драбік Ніна 1908
Dragan Zygmunt Драган Зигмунт -
Dragan Jan Драган Іван 1901
Dragan Jan Драган Іван 1901
Dragan Jan Драган Іван -
Dragan Teodozia Драган Теодозія -
Dragunowa Nadia Драгунова Надія 1909
Drajczyk Stefan Драйчик Стефан -
Drajczuk Antonina Драйчук Антоніна -
Dranicka Zynowia Драницька Зиновія 1925
Dranicki Bazyli Драницький Василь 1925
Draszpul Katarzyna Драшпуль Катерина 1920
Drewnowska Helena Древновська Олена 1927
Drewnowska Zofia Древновська Софія -
Drewnowska Zofia Древновська Софія -
Drewnowski Jerzy Древновський Георгій 1893
Drewniak Jan Древняк Ян 1904
Drewniacki Adam Древняцький Адам 1925
Drewiak Jan Древяк Ян 1904
Drzewiecki Dominik Држевецький Домінік 1907
Drijczuk Władysłąw Дрійчук Владислав 1907
Droban Sergiusz Дробан Сергій -
Drobik... Jerzy Дробік... Георгій 1919
Drobit`ko Bazyli Дробітько Василь -
Drobit`ko Halina Дробітько Галина -
Drobit`ko Zoja Дробітько Зоя -
Drobit`ko Jerzy Дробітько Юрій -
Drogacz Zofia Дрогач Софія 1913
Drogasz Magdałena Дрогаш Магдалина 1910
Drozd Kalistrat Дрозд Калістрат 1888
Drozd Maria Дрозд Марія 1924
Drozdowicz Kazimierz Дроздович Казімір -
Drozdowicz Konstanty Дроздович Константин 1904
Drozdowicz Paweł Дроздович Павло 1898
Drozdowska Bronisława Дроздовська Броніслава 1911
Drozdowska Bronisława Дроздовська Броніслава -
Drozdowski Bronisław Дроздовський Броніслав 1901
Drozdiuk Andrzej Дроздюк Андрій 1904
Drozdiuk Antoni Дроздюк Антон 1907
Dromlewski Aniela Дромлевська Анеля 1907
Droszcz Bronisław Дрощ Броніслав -
Droszcz Stanisław Дрощ Станіслав -
Droszcz Franciszek Дрощ Франц 1901
Drużyłowski Włodzimierz Дружиловський Володимир -
Drumlak Maria Друмляк Марія 1924
Druszlak Edward Друшляк Едвард 1925
Druszlak Jan Друшляк Іван ~1877
Druszcz Wacław Друщ Вацлав 1909
Dubel Jan Дубель Іван -
Dubenko Nadia Дубенко Надія 1889
Dubiecki Mikołaj Дубецький Микола 1914
Dubziński Aleksander Дубзінський Аліксандер -
Dubilko Jan Дубілко Іван 1915
Dubinko Eudokia Дубінко Євдокія 1923
Dubicki Dymitri Дубіцький Дмитро 1888
Dubko Mikołaj Дубко Микола 1921
Dublański Anatoliusz Дублянський Анатолій 1912
Dubniewicz Włodzimierz Дубневич Володимир 1896
Dubniewicz Włodzimierz Дубневич Володимир -
Dubniewicz Zoja Дубневич Зоя -
Dubniewicz Zoja Дубневич Зоя 1924
Dubniak Walenty Дубняк Валентин 1917
Dubniak Helena Дубняк Олена 1923
Dubczenko Jerzy Дубченко Юрий 1926
Dud... Michał Дуд.. Михайло -
Dud... Aleksander Дуд... Аліксандер 1895
Dud... Michał Дуд... Михайло 1893
Dud... Aleksander Дуд... Оліксандер -
Duda Grzegorz Дуда Григор ~1896
Duda Łucjan Дуда Люціян 1926
Duda Mikołaj Дуда Микола 1891
Duda Urszula Дуда Уршуля 1912
Duda Urszula Дуда Уршуля -
Dudde Szczepan Дудде Степан 1887
Dudziński Daniel Дудзінський Данило 1896
Dudziak Antonina Дудзяк Антоніна 1910
Dudziakiewicz Józef Дудзякевич Йосип 1925
Dudziakiewicz Janina Дудзякевич Яніна 1923
Dudyk Włodzimierz Дудик Володимир 1908
Dudkiewicz Ludmiła Дудкевич Людмила -
Dużyk Paweł Дужик Павло 1915
Dużyk Paweł Дужик Павло -
Dużko Walentyna Дужко Валентина 1920
Dulewicz Paraskewa Дулєвич Параскева ~1891
Dunajski Czesław Дунайський Чеслав 1910
Duńcew Eugeniusz Дуньцев Євген 1913
Durbakiewicz Larisa Дурбакевич Лариса 1918
Durda Roman Дурда Роман -
Dutkiewicz Bazyli Дуткевич Василь 1895
Dutkiewicz Ludwik Дуткевич Людвік 1903
Dutkiewicz Stefania Дуткевич Стефанія 1929
Dufaniec Grzegorz Дуфанець Григорій 1898
Dufaniec Jerzy Дуфанець Юрій 1926
Dufek Włodzimierz Дуфек Володимир 1908
Duszyńska Bronisława Душинська Броніслава 1900
Duszyńska Janina Душинська Яніна -
Diug Tadeusz Дюг Тадеуш 1922
Diużew Andrzej Дюжев Андрій 1920
Diużew Atanazy Дюжев Афанасій 1912
Diadio Eugeniusz Дядіо Євген 1902
Diadio Oleh Дядіо Олег 1927
Diambekow Cyryli Дямбеков Корило -

Під час Другої світової війни Луцьк був під Радянською, а потім Німецькою окупаціями. Після ліквідації гетто повстала проблема у робочій силі, яку почали звозити з навколишніх сіл. Влада міста повинна була постійно слідкувати за реальним рухом населення.

Опрацьовуючи документи з Державного Архіву Волинської області, ми фіксуємо інформацію про жителів міста. Ця база постійно поповнюється, як новими іменами, так і додатковими відомостями про вже доданих осіб. Даний список містить прізвище, ім'я та дату народження лише дорослих осіб.   Додатково зберігаємо деталі про місце проживання та роботи, іноді, фото, імена дітей та інші відомості.

Список поділений на розділи згідно українського алфавіту, так як більшість документів складалися саме цією мовою. Також, ми додали переклад на польську мову для зручності пошуку.

Перепис Луцька 1943. Літера Д

Go!Foretime © 2020

goforetime@gmail.com