Więcej

W okresie międzywojennym, kiedy Tarnopol był częścią II Rzeczypospolitej wielu mieszkańców powiatu poszukując lepszego życia opuściło swoją ojczyznę. Podczas kwerend w miejscowym archiwum dopewniamy listę osób, które otrzymały paszport na w celach wyjazdu za granicę.

Emigracja Drugiej Rzeczpospolitej

Więcej

Po wojnie, kiedy Wołyń był częścią ZSRR, postanowiono zidentyfikować zabytki historii i architektury. W obwodzie wołyńskim utworzono komisję, która miała pod czas ekspedycji zrobić zdjęcia zabytków, a następnie dodać ich do listy zabytków. Niestety dla niektórych budowli były to ostatnie zdjęcia przed zniszczeniem ...

Zabytki obwodu wołyńskiego

Więcej

Podczas II wojny światowej Łuck był pod okupacją sowiecką, a następnie niemiecką. Po likwidacji getta wystąpił problem z siłą roboczą, która zaczęła być usuwana z okolicznych wiosek. Rząd miasta musiał pilnować stale zmieniającego się ruchu ludności.

Mieszkańcy Łucka w 1943 roku

Podczas naszych kwerend genealogicznych znajdujemy wiele informacji, które mogą być przydatne. Tak zjawił się pomysł stworzenia kilku projektów  w których publikujemy nasze indeksację dokumentów.

Projekty

  1. uk
  2. en

Go!Foretime © 2020

goforetime@gmail.com