1. uk
  2. en
13 maja 2020

Є

Е

Д

Г

В

Б

А

Ю

Щ

Ш

Ч

Ц

У

І-Й

Ж

Nazwisko Imię Прізвище Ім'я Data urodzenia
Jewetratij Michał Єветратій Михайло -
Jewpłow Eugeniusz Євплов Євгеній 1922
Jewpłow Michał Євплов Михайло 1886
Jewpłowa Irena Євплова Ірина 1919
Jewstratow Sergiusz Євстратов Сергій 1904
Jegorczenko Profor Єгорченко Профор 1886
Jedmiński Witalij Єдмінський Віталій 1924
Jedmiński Stanisław Єдмінський Станіслав 1898
Jezierna Kazimiera Єзерна Казіміра -
Jeleń Jakub Єлень Яків 1882
Jeleń Adam Єлень Адам 1915
Jeleń Kazimierz Єлень Казімір 1896
Jeleń Jerzy Єлень Георгій 1926
Jeleń Stanisław Єлень Станіслав 1917
Jeleń Bronisław Єлень Броніслав 1908
Jemelsianow Jan Ємелсянов Іван 1893
Jemelsianowa Olga Ємелсянова Ольга 1927
Jepidranow Michał Єпідранов Михайло -
Jepirusyk Mateusz Єпірусик Матвій 1883
Jepitywski Tadeusz Єпітивський Тадеуш 1923
Jepifanow Sergiusz Єпіфанов Сергій 1899
Jepifanowa Milana Єпіфанова Милана 1909
Jerdali Kronid Єрдалі Кронід 1924
Jermakowska Natalia Єрмаківська Наталія 1906
Jermanowska Helena Єрмановська Олена 1925
Jermołajew Maria Єрмолаїв Марія 1906
Jermołajew Mikołaj Єрмолаїв Микола 1891
Jersak Wilhelm Єрсак Вільгельм 1904
Jetc Julian Єтц Юліан 1919
Jefetow Borys Єфетов Борис 1910

Podczas II wojny światowej Łuck był pod okupacją sowiecką, a następnie niemiecką. Po likwidacji getta wystąpił problem z siłą roboczą, która zaczęła być usuwana z okolicznych wiosek. Rząd miasta musiał pilnować stale zmieniającego się ruchu ludności.

Badając dokumenty z Archiwum Państwowego obwodu wołyńskiego, rejestrujemy informacje o mieszkańcach miasta. Ta baza danych jest stale aktualizowana, zarówno jak o nowe nazwiska, tak i dodatkowe informacje o już dodanych osobach. Ta lista zawiera nazwisko, imię i datę urodzenia osób dorosłych. Dodatkowo przechowujemy informacje o miejscu zamieszkania i pracy, czasami zdjęcia, imiona dzieci oraz inne informacje.

Lista jest podzielona na sekcje według alfabetu ukraińskiego, ponieważ większość dokumentów została napisana w tym języku. Dodaliśmy również tłumaczenie na język polski dla ułatwienia wyszukiwania.

Mieszkańcy Łucka w 1943. Litera Є

Go!Foretime © 2020

goforetime@gmail.com