1. uk
  2. en
13 maja 2020

Є

Е

Д

Г

В

Б

А

Ю

Щ

Ш

Ч

Ц

У

І-Й

Ж

Nazwisko Imię Прізвище Ім'я Data urodzenia
Jewaampiew Dymitri Евалампев Дмитро 1919
Jegunow Konstanty Егунов Констянтин 1881
Jeżowski Benedykt Ежовський Бенедикт 1917
Jezierny Edward Езерний Едвард 1919
Jezierny Zygmunt Езерний Зигмонт 1921
Jeziurin Ignacy Езюрин Гнат 1886
Jeziurin Lucja Езюрин Луція 1926
Ejsmont (Eismont) Tamara Ейсмонт Тамара 1910
Ejsmont (Eismont) Natalia Ейсмонт Наталія 1912
Ejsmont (Eismont) Włodzimierz Ейсмонт Володимир 1904
Elinek Helena Елінек Олена 1922
Elinek Jadwiga Елінек Ядвіга 1926
Elinek Maria Елінек Марія 1928
Elinek Stanisław Елінек Станіслав 1920
Elowicki (Jelowicki) Gustaw Еловіцький Густаф 1880
Elbert Arkacy Ельберт Аркацій 1910
Elbert Michał Ельберт Михайло 1907
Elbert Mikołaj Ельберт Микола 1899
Engelgard Lidia Енгельгард Лідія 1925
Engelgard Janina Енгельгард Яніна 1923
Engelgard Józef Енджейко Йосип 1905
Jędrzejewski Aleksander Ендржеєвський Олександр 1903
Epifanow Konstanty Епіфанов Констянтин 1888
Erastiw Paweł Ерастів Павло 1895
Erdeli Kondrat Ерделі Кондрат -
Erenfeld Mariaн Еренфельд Маріян 1912
Ersak (Jersak) Jarosław Ерсак Ярослав 1908
Etmaer (Etmajer) Jadwiga Етмаєр Ядвіга 1894
Etmaer (Etmajer) Zygmunt Етмаєр Зигмонт 1922
Eszwowicz Samuil Ешвович Самуіл 1904

Podczas II wojny światowej Łuck był pod okupacją sowiecką, a następnie niemiecką. Po likwidacji getta wystąpił problem z siłą roboczą, która zaczęła być usuwana z okolicznych wiosek. Rząd miasta musiał pilnować stale zmieniającego się ruchu ludności.

Badając dokumenty z Archiwum Państwowego obwodu wołyńskiego, rejestrujemy informacje o mieszkańcach miasta. Ta baza danych jest stale aktualizowana, zarówno jak o nowe nazwiska, tak i dodatkowe informacje o już dodanych osobach. Ta lista zawiera nazwisko, imię i datę urodzenia osób dorosłych. Dodatkowo przechowujemy informacje o miejscu zamieszkania i pracy, czasami zdjęcia, imiona dzieci oraz inne informacje.

Lista jest podzielona na sekcje według alfabetu ukraińskiego, ponieważ większość dokumentów została napisana w tym języku. Dodaliśmy również tłumaczenie na język polski dla ułatwienia wyszukiwania.

Mieszkańcy Łucka w 1943. Litera Е

Go!Foretime © 2020

goforetime@gmail.com