1. uk
  2. en
13 maja 2020

Є

Е

Д

Г

В

Б

А

Ю

Щ

Ш

Ч

Ц

У

І-Й

Ж

Nazwisko Imię Прізвище Ім'я Data urodzenia
Juha Bogusław Юга Богуслав 1903
Jugnak Stefan Югнак Степан 1925
Judiczew Piotr Юдичев Петро 1916
Juzwikiewicz Włodzimierz Юзвикевич Володимир 1888
Juzwikiewicz Tadeusz Юзвикевич Тадеуш 1923
Juzwik Maria Юзвік Марія 1893
Juzwicka Alfreda Юзвіцька Альфреда 1926
Juzwicki Michał Юзвіцький Михайло 1882
Józefowicz Jadwiga Юзефович Ядвіга 1924
Józefowicz Michalina Юзефович Міхаліна 1929
Juzefczyk Zofia Юзефчик Софія 1911
Józefczuk Maria Юзефчук Марія 1912
Juzwikiewicz Nina Юзькевич Ніна 1910
Junak Filimon Юнак Філімон 1904
Jung Antoni Юнг Антон 1905
Jung Józef Юнг Йосип 1883
Jung Stanisław Юнг Станіслав 1921
Jura Kazimierz Юра Казімір 1914
Jurasz Jan Юраш Іван 1908
Juriński Józef Юринський Юзеф 1908
Jurkiewicz Zygmunt Юркевич Зигмунд 1906
Jurkowska Józefa Юрківська Юзефа 1917
Jurczuk Sergiusz Юрчук Сергій 1922
Jurczuk Józef Юрчук Йосип 1920
Justowski Andrzej Юстовський Андрій 1877
Jufimczuk Efimiusz Юфімчук Єфімій  
Juchimowicz Maria Юхимович Марія 36 років
Juchimowicz Raisa Юхимович Раіса 1922
Juchimowicz Jan Юхимович Іван 1891
Juchymiuk Jerzy Юхимюк Юрій 1921
Juchimowicz Anatoly Юхімович Анатолій 1928
Juchniewicz Zofia Юхневич Софія 1910
Juchno Nykifor Юхно Никіфор 1885
Jucewicz Bazyli Юцевич Василь 1919
Jucewicz Maria Юцевич Марія 1886
Jucko-Selestyna Artemiusz Юцко-Селенина Артемій 1903
Juszczak Stefan Ющак Степан 1900
Juszczak Stanisław Ющак Станіслав 1925
Juszczuk Aleksander Ющук Олександр 1910

Podczas II wojny światowej Łuck był pod okupacją sowiecką, a następnie niemiecką. Po likwidacji getta wystąpił problem z siłą roboczą, która zaczęła być usuwana z okolicznych wiosek. Rząd miasta musiał pilnować stale zmieniającego się ruchu ludności.

Badając dokumenty z Archiwum Państwowego obwodu wołyńskiego, rejestrujemy informacje o mieszkańcach miasta. Ta baza danych jest stale aktualizowana, zarówno jak o nowe nazwiska, tak i dodatkowe informacje o już dodanych osobach. Ta lista zawiera nazwisko, imię i datę urodzenia osób dorosłych. Dodatkowo przechowujemy informacje o miejscu zamieszkania i pracy, czasami zdjęcia, imiona dzieci oraz inne informacje.

Lista jest podzielona na sekcje według alfabetu ukraińskiego, ponieważ większość dokumentów została napisana w tym języku. Dodaliśmy również tłumaczenie na język polski dla ułatwienia wyszukiwania.

Mieszkańcy Łucka w 1943. Litera Ю

Go!Foretime © 2020

goforetime@gmail.com