1. uk
  2. en
13 maja 2020

Є

Е

Д

Г

В

Б

А

Ю

Щ

Ш

Ч

Ц

У

І-Й

Ж

Nazwisko Imię Прізвище Ім'я Data urodzenia
Szczalkowska Zofia Щалковська Софія 1914
Szczapuk Eugenia Щапук Євгенія 1914
Szczebet Bazyli Щебет Василь 1911
Szczeboruk Boris Щеборук Борис  
Szczęba Paweł Щемпа Павел 1919
Szczeniuwski Leonard Щенювський Леонард 1884
Szczeniuwski Kazimierz Щенювський Казімір 1927
Szczepan Szczepan Щепан Степан 1908
Szczepan Ignacy Щепан Гнат 1902
Szczepan Mieczysław Щепан Мечислав 1908
Szczepanek Dominika Щепанек Домініка 1903
Szczepanek Michalina Щепанек Міхаліна 1929
Szczepanowska Wanda Щепановська Ванда 1917
Szczepanowski Stanisław Щепановський Станіслав 1908
Szczepańska Zofia Щепанська Софія 1915
Szczepańska Janina Щепанська Яніна 1913
Szczepańska Zofia Щепанська Софія 1915
Szczepański Leon Щепанський Леон 1906
Szczepański Józef Щепанський Йосип 1908
Szczepański Antoni Щепанський Антон  
Szczepański Adam Щепанський Адам 1892
Szczepta Andrzej Щепта Андрій 1903
Szczerba Elżbieta Щерба Лисавета 1903
Szczerbakowa Antonina Щербакова Антоніна 1907
Szczerbyna Michał Щербина Михайло 1919
Szczerbluk Olga Щерблюк Ольга 1923
Szczerbluk Szczepan Щерблюк Степан 1876
Szczerbluk Aleksander Щерблюк Олександр 1912
Szczerek Jadwiga Щерек Ядвіга 1913
Szczeryk Jaryna Щерик Ярина 1915
Szczerski Marian Щерський Мар'ян 1890
Szczerczak Maria Щерчак Марія 1917
Szczetyńska Anna Щетинська Ганна 1882
Szczypun-Szczekun Bazyli Щипун-Щекун Василь 1904
Szczyruk Wacław Щирук Вячеслав 1928
Szczikutowicz Tamara Щікутович Тамара 1914
Szczukin Włodzimierz Щукін Володимир 1882
Szczukuc Jan Щукуць Іван 1905
Szczuryn Płaton Щурин Платон  
Szczurik Samuel Щурік Самуїл 1881

Podczas II wojny światowej Łuck był pod okupacją sowiecką, a następnie niemiecką. Po likwidacji getta wystąpił problem z siłą roboczą, która zaczęła być usuwana z okolicznych wiosek. Rząd miasta musiał pilnować stale zmieniającego się ruchu ludności.

Badając dokumenty z Archiwum Państwowego obwodu wołyńskiego, rejestrujemy informacje o mieszkańcach miasta. Ta baza danych jest stale aktualizowana, zarówno jak o nowe nazwiska, tak i dodatkowe informacje o już dodanych osobach. Ta lista zawiera nazwisko, imię i datę urodzenia osób dorosłych. Dodatkowo przechowujemy informacje o miejscu zamieszkania i pracy, czasami zdjęcia, imiona dzieci oraz inne informacje.

Lista jest podzielona na sekcje według alfabetu ukraińskiego, ponieważ większość dokumentów została napisana w tym języku. Dodaliśmy również tłumaczenie na język polski dla ułatwienia wyszukiwania.

Mieszkańcy Łucka w 1943. Litera Щ

Go!Foretime © 2020

goforetime@gmail.com