1. uk
  2. en
13 maja 2020

Є

Е

Д

Г

В

Б

А

Ю

Щ

Ш

Ч

Ц

У

І-Й

Ж

Nazwisko Imię Прізвище Ім'я Data urodzenia
Sz Jan Ш... Іван 1908
Sz Franciszekц Ш... Франц 1888
Sz Aleksander Ш... Александр 1924
Sz Tadeusz Ш... Тадеуш 1916
Sza?rin Jan Ша?рин Іван 1919
Sza...wski Grzegorz Ша...вський Грігорій -
Szabała Wiktor Шабала Віктор 1916
Szabała Michał Шабала Михайло 1911
Szabała Jan Шабала Іван 1924
Szabelkowska Janina Шабельковська Яніна 1891
Szablewska Wiera Шаблевська Віра 1919
Szablewski Jan Шаблевський Іван 1918
Szablewski Stanisław Шаблевський Станіслав 1886
Szablewski Jan Шаблевський Іван 1884
Szablewski Adam Шаблевський Адам 1927
Szablowska Anna-Maria Шабловська Ганна-Марія 1921
Szablowska Walentyna Шабловська Валентина 1913
Szabrański Grzegorz Шабранський Григор 1926
Szabroński Janusz Шабронський Януш 1920
Szahuta Wiera Шагута Віра 1926
Szadryna Maria Шадрина Марія 1913
Szadurski Kazimierz Шадурський Казімір -
Szażyńska Antonina Шажинська Антоніна 1910
Szażyński Piotr Шажинський Петро 1908
Szakiewicz Mieczysław Шакевич Мечислав 1917
Szakiewicz Sabina Шакевич Сабіна 1922
Szakiewicz Stanisława Шакевич Станіслава 1919
Szakiewicz Konstanty Шакевич Костянтин 1887
Szakiewicz Zdzisław Шакевич Здіслав 1928
Szalacki Ipolit Шалацький Іполіт 1888
Szalacki Jerzy Шалацький Юрій 1924
Szalony Michał Шальоний Михайло 1899
Szamiłow Jan Шамілов Іван -
Szamraj Trochym Шамрай Трохим 1906
Szangereta Tychon Шангерета Євтихій 1919
Szapowałow Konstanty Шаповалов Костянтин 1918
Szarapińska Stefania Шарапінська Стефанія 1911
Szarapiński Włodzimierz Шарапінський Володимир 1907
Szarek Bolesław Шарек Болеслав 1891
Szarek Maria Шарек Марія 1924
Szaron Ludwik Шарон Людвік 1911
Szatan Franciszek Шатан Францішек 1909
Szatan Stanisław Шатан Станіслав -
Szatkowska Franciszka Шатковська Францішка 1926
Szatkowski Jan Шатковський Іван 1914
Szatkowski Franciszekц Шатковський Франц 1903
Szatkowski Tadeusz Шатковський Тадеуш 1928
Szatkowski Tadeusz Шатковський Тадеуш 1922
Szatkowski Antoni Шатковський Антон 1914
Szatkowski Andrzej Шатковський Андрій 1880
Szafarewicz Michał Шафаревич Михайло 1921
Szafarewicz Andrzej Шафаревич Андрій 1889
Szafarski Albin Шафарський Альбін 1896
Szafran Szczepan Шафран Степан 1896
Szafrański Edward Шафранський Едвард 1921
Szafrański Franciszek Шафранський Францішек 1899
Szafrański Wiktor Шафранський Віктор 1890
Szafraniuk Terencjusz Шафранюк Терентій 1910
Szafraniuk Tatiana Шафранюк Тетяна 1890
Szafruga Maria Шафруга Марія 1923
Szafruga Janina Шафруга Яніна 1926
Szach Aleksander Шах Олександр 1915
Szachrajuk Leon Шахраюк Леон -
Szajuk Grzegorz Шаюк Григор 1902
Szwagruk Juchym Швагрук Юхим 1910
Szwajkowska Janina Швайковська Яніна 1908
Szwarc (Schwartz) Wincenty Шварц Вікентій 1911
Szwarc (Schwartz) Jan Шварц Іван 1910
Szwarc (Schwartz) Eugeniusz Шварц Євгеній 1916
Szwac (Schwatz) Helena Швац Олена 1921
Szwac (Schwatz) Jan Швац Іван 1885
Szwec Bazyli Швець Василь 1898
Szwec Ananij Швець Ананій -
Szwydun Mitrofan Швидун Митрофан 1896
Szebesta Lubow Шебеста Любов 1914
Szewel Nina Шевель Ніна 1921
Szewcow Andrzej Шевцов Андрій 1879
Szewcow Aleksander Шевцов Олександр -
Szewcow Piotr Шевцов Петр 1892
Szewcowa Nina Шевцова Ніна 1926
Szewczyk Karolina Шевчик Кароліна 1915
Szewczuk Antoni Шевчук Антон 1900
Szewczuk Leonid Шевчук Леонід 1924
Szewczuk Bolesław Шевчук Болеслав 1919
Szewczuk Szymon Шевчук Семен 1926
Szewczuk Olga Шевчук Ольга -
Szewczuk Mikołaj Шевчук Микола 1921
Szewczuk M... Шевчук М 1892
Szewczuk Natalia Шевчук Наталія -
Szewczuk Janina Шевчук Яніна 1912
Szewczuk Włodzimierz Шевчук Володимир 1914
Szewczuk Wiktor Шевчук Віктор 1926
Szewczuk Mikołaj Шевчук Микола 1923
Szewczuk Paweł Шевчук Павло 1894
Szewczuk Konstanty Шевчук Костянтин 1898
Szewczuk Michał Шевчук Михайло 1897
Szewczuk Paweł Шевчук Павло 1916
Szewczuk Mikołaj Шевчук Микола 1920
Szewczuk Daniel Шевчук Данило 1892
Szewczuk Mitrofan Шевчук Митрофан 1910
Szewczuk Paweł Шевчук Павло 1881
Szewczuk Michał Шевчук Михайло 1891
Szewczuk Olga Шевчук Ольга 1911
Szewczuk Jan Шевчук Іван 1881
Szewiakowa Eugenia Шевякова Євгенія 1910
Szeda Antoni Шеда Антон 1912
Szedko Nadzieja Шедко Надія 1891
Szejner (Scheiner) Zygmunt Шейнер Зигмонт 1907
Szelęgowska Halina Шеленговська Галина 1921
Szelęgowski Mieczysław Шеленговський Мечислав 1923
Szelęgowski Kazimierz Шеленговський Казімір 1893
Szelęgowski Marian Шеленговський Мар'ян 1900
Szelęgowski Jan Шеленговський Іван 1895
Szelążek Adolf Шельонжек Адольф 1865
Szelabina Nadzieja Шелябіна Надія 1912
Szemit Piotr Шеміт Петро 1914
Szemczuk Konstanty Шемчук Костянтин 1895
Szenderuk Włodzimierz Шендерук Володимир 1924
Szendruk Jan Шендрик Іван 1914
Szepeluk Józef Шепелюк Йосип 1913
Szepteruk Grzegorz Шептерук Григор 1898
Szepteruk Leoncjusz Шептерук Леонтій 1926
Szepteruk Aleksy Шептерук Олекса 1909
Szepteruk Józefa Шептерук Юзефа 1908
Szeptucha Artemiusz Шептуха Артем 1902
Szeptucha Jan Шептуха Іван 1924
Szeptucha Szymon Шептуха Семен 1926
Szeremet Andrzej Шеремет Андрій 1903
Szeremet Nadzieja Шеремет Надія 1926
Szeremet Wiktor Шеремет Віктор 1906
Szeremeta Akulina Шеремета Акуліна 1910
Szeremeta Aleksander Шеремета Олександр -
Szeremeta Aleksandra Шеремета Олександра 1914
Szeremeta Larion Шеремета Ларіон 1906
Szeremeta Mikołaj Шеремета Микола 1913
Szereńska Ludmiła Шеренська Людміла 1907
Szerstiuk Eliasz Шерстюк Ілля 1897
Szestakowa Zinaida Шестакова Зінаіда -
Szestiuk Andrzej Шестюк Андрій 1893
Szefka Józef Шефка Йосип 1892
Szyblew Piotr Шиблев Петро 1912
Szydziak Anastazja Шидзяк Анастасія 1920
Szydłowska Nadzieja Шидловська Надія 1924
Szydłowska Wiera Шидловська Віра 1922
Szydłowska Nina Шидловська Ніна 1922
Szydłowski Zygmunt Шидловський Зигмонт 1893
Szydłowski Sergiusz Шидловський Сергій 1892
Szydłowski Tychon Шидловський Тихон 1882
Szydc (Schidtz) Jan Шидц Іван 1917
Szyjko Adam Шийко Адам 1913
Szymańska Lubow Шиманська Любов 1911
Szymańska Irena Шиманська Ірина 1924
Szymańska Zofia Шиманська Софія 1926
Szymański Stanisław Шиманський Станіслав 1923
Szymański Stanisław Шиманський Станіслав 1888
Szymański Stanisław Шиманський Станіслав 1924
Szymański Jan Шиманський Іван 1899
Szymański Mikołaj Шиманський Микола 1893
Szymański Eugeniusz Шиманський Євген 1925
Szymański Mikołaj Шиманський Никола 1918
Szymański Edmund Шиманський Едмунд 1926
Szymański Bronisław Шиманський Броніслав 1892
Szymański Jan Шиманський Іван 1895
Szymański Jan Шиманський Іван 1885
Szymański Stanisław Шиманський Станіслав -
Szyndler (Schindler) Borys-Bolesław Шиндлер Борис-Болеслав -
Szyndrajewa Zinaida Шиндраєва Зінаїда 1916
Szynkaruk Mikołaj Шинкарук Микола 1922
Szynkowski Bolesław Шинковський Болеслав 1903
Szypkowski Józef Шипковський Йосип 1922
Szyprikiewicz Arch. Genadiusz Шиприкевич Арх. Генадій 1892
Szyprikiewicz Damian Шиприкевич Дам'ян 1911
Szypulina Nadzieja Шипуліна Надія -
Szypulina Nadzieja Шипуліна Надія 1902
Szyryk Zofia Ширик Софія 1916
Szyrner (Schirner) Kazimierz Ширнер Казімір 1912
Szyrner (Schirner) Kazimierz Ширнер Казімір 1912
Szyty...wicz Eugeniusz Шити...вич Евген 1911
Szyty...wicz Jan Шити...вич Іван 1899
Szych Jan Ших Іван 1898
Szyszka Lucjan Шишка Лук'ян 1911
Szyszka Zinaida Шишка Зінаіда 1901
Szyszko Józef Шишко Йосип 1897
Szyszko (Szytko) Eugeniusz Шишко (Шитко) Ївген 1920
Szyszko (Szytko) Michał Шишко (Шитко) Михайло 1907
Szyszło Władysław Шишло Владислав 1925
Szyszło Feliks Шишло Фелікс 1895
Szyszłowska Walentyna Шишловська Валентина 1917
Szijka Bronisława Шійка Броніслава 1914
Szijkowski Kazimierz Шійковський Казімір 1908
Szkil Borys Шкіль Борис 1899
Szkilnyk Jan Шкільник Іван 1912
Szkliński Piotr Шклінський Петро 1908
Szklar Bazyli Шкляр Василь 1906
Szklar Katarzyna Шкляр Катерина 1928
Szklar Mikołaj Шкляр Микола 1928
Szklaruk Mikołaj Шклярук Микола 1910
Szkoda Danuta Шкода Данута 1914
Szkoda Paulina Шкода Пауліна 1911
Szkoda Bolesław Шкода Болеслав 1907
Szkolnicka Stanisława Школьницька Станіслава 1928
Szlikow Jan Шликов Іван 1897
Szlis Nina Шліс Ніна 1919
Śląskiewicz Władysław Шльонскевич Владислав 1884
Śląskiewicz Janina Шльонскевич Яніна 1922
Szlus (Ślus) Mikołaj Шлюс Микола 1906
Szlus (Ślus) Wincenty Шлюс Вінцентій 1926
Szlaski Tadeusz Шляський Фадей 1904
Szmagaj Edward Шмагай Едвард 1917
Szmagaj Władysław Шмагай Владислав 1926
Szmagaj Ewa Шмагай Ева 1913
Szmagaj Kazimierz Шмагай Казімір 1923
Szmagaj ? Шмагай ? 1928
Szmagaj Edward Шмагай Едвард 9126
Szmagaj Wincenty Шмагай Вінцентій -
Szmagaj Edward Шмагай Едвард -
Szmatko Aleksander Шматко Олександр 1898
Szmidt (Schmidt) Stanisław Шмідт Станіслав 1913
Szmoniewski Władysław Шмоневський Владислав 1908
Szmurło Anna Шмурло Ганна 1918
Sznabel Karol Шнабель Кароль 1924
Sznabel Bolesław Шнабель Болеслав 1916
Sznabel Henryk Шнабель Генрик 1924
Sznadel Paraska Шнадель Параска 1907
Schneider de Heldenburg Irena Шнайдер ден Гельденбург Ірина 1901
Sznajderowska Helena Шнайдеровська Олена 1927
Sznajderowski Stanisław Шнайдеровський Станіслав 1895
Sznajderowski Tadeusz Шнайдеровський Тадеуш 1922
Sznajderowski Władysław Шнайдеровський Владислав 1925
Szydel Tatiana Шнидель Тетяна 1927
Szydel Aleksander Шнидель Олександр 1894
Szydel Włodzimierz Шнидель Володимир 1898
Sznykaruk Zachariusz Шникарук Захарій 1893
Sznyr Ludmiła Шнир Людміла 1927
Sznidel Włodzimierz Шнідель Володимир 1903
Szomański Tytus Шоманський Титус 1902
Szomański Jan Шоманський Іван 1885
Szostak Katarzyna Шостак Катерина 1887
Szostak Marcin Шостак Мартин 1916
Szostak Bazyli Шостак Василь 1913
Szostak Mikołaj Шостак Микола 1913
Szostacki Szczepan Шостацький Степан 1905
Szostopał Julia Шостопал Юлія 1913
Szpabdel Edward Шпабдель Едвард 1890
Szpajcher (Schpaicher) Kazimierz Шпайхер Казімір 1902
Szpakow Sergiusz Шпаков Сергій 1881
Szpakowski Zachariusz Шпаковський Захар 1901
Szpalirczuk Jan Шпалірчук Іван 1926
Szpalski Paweł Шпальський Павел 1880
Szpalski Konstanty Шпальський Констянтин 1925
Szparaga Ananij Шпарага Ананій 1906
Szpaczek (Špaček) Teodor Шпачек Теодор 1901
Szpaczek (Špaček) Kazimierz Шпачек Казімір 1917
Szpaczek (Špaček) Józef Шпачек Йосип 1902
Szpaczek (Špaček) Jar... Шпачек Яр... 1920(1929)
Szpaczyński Stanisław Шпачинський Станіслав 1915
Szpaczyński Aleksander Шпачинський Олександр 1925
Szpędowski Franciszek Шпендовський Францішек 1915
Szpędowski Antoni Шпендовський Антон 1917
Szpytma Józef Шпитма Йосип 1903
Szpigel Władysław Шпігель Владислав 1903
Szpinda Anatoliusz Шпінда Анатолій 1905
Szpinda Aleksander Шпінда Олександр 1889
Szpit Józef Шпіт Йосип 1901
Szpitun Maksym Шпітун Максим 1907
Szpryngel Antoni Шпрингель Антон 1910
Szprycha Jan Шприха Іван 1910 (1916)
Szprycha Stanisława Шприха Станіслава 1921
Szrankiewicz Kazimierz Шранкевич Казімір 1923
Szrankiewicz Maria Шранкевич Марія 1921
Szrankiewicz Genowefa Шранкевич Геновефа 1920
Sztanga (?) Wacław Штанга (?) Чеслав 1929
Szrejn (Schtein) Konstanty Штейн Костянтин 1900
Sztejner (Schteiner) Marian Штейнер Мар'ян 1916
Sztejner (Schteiner) Adam Штейнер Адам -
Sztejner (Schteiner) Tadeusz Штейнер Тадеуш 1918
Sztejner (Schteiner) Teofil Штейнер Теофіл 1910
Sztejner (Schteiner) Regina Штейнер Регіна 1923
Sztejner (Schteiner) Wacławа Штейнер Чеслава 1912
Sztejner (Schteiner) Mieczysław Штейнер Мечислав 1926
Sztejner (Schteiner) Franciszek Штейнер Францішек 1891
Sztejner (Schteiner) Anastazja Штейнер Анастасія 1927
Sztejner (Schteiner) Jadwiga-Адельма Штейнер Ядвіга-Адельма 1925
Sztejner (Schteiner) Antoni Штейнер Антон 1920
Sztepa Bazyli Штепа Василь 1906
Sztepanek (Štěpánek) Maria Штепанек Марія 1882
Sztern (Schtern) Tadeusz Штерн Тадеуш 1928
Sztern (Schtern) Eugenia Штерн Євгенія 1921
Sztechmiler (Schtechmiller) Bronisław Штехмілер Броніслав 1920
Sztechmiler (Schtechmiller) Antonina Штехмілер Антоніна 1918
Sztojrowski Konstanty Штойровський Костянтин 1908
Sztomyka Bolesław Штомика Болеслав 1903
Sztomyka Anna Штомика Анна 1907
Sztoń (Sztons) Jan Штонь (Штонс) Іван 1910
Sztranc (Schtranz) Stanisław Штранц Станіслав -
Sztreker (Schtreker) Eugenia Штрекер Евгенія 1922
Sztuka Maksym Штука Максим 1926
Sztul Teofil Штуль Теофіл 1904
Sztul Maria Штуль Марія 1907
Sztuniuk Chionia Штунюк Хіонія 1895
Sztuniuk Bazyli Штунюк Василь 1899
Szubert Roman Шуберт Роман 1926
Szuk Tatiana Шук Таня -
Szulga Daniel Шульга Данило 1896
Szulga Natalia Шульга Наталія 1896
Szulniw (?) Jerzy Шульнів (?) Георгій 1913
Szulski Eliasz Шульський Ілля 1880
Szulski Mikołaj Шульський Микола 1921
Szulc (Schulz) Stanisław Шульц Станіслав 1924
Szulc (Schulz) Józef Шульц Йосип 1898
Szulc (Schulz) Władysław Шульц Владислав 1896
Szulc (Schulz) Stanisława Шульц Станіслава 1925
Szulak Mojżesz Шуляк Мойсій 1917
Szulak Halina Шуляк Галина 1921
Szuman Leopold Шуман Леопольд 1866
Szumanowicz Łukasz Шуманович Лука 1908
Szumański Antoni Шуманський Антон 1910
Szumilas Andrzej Шуміляс Андрій 1902
Szumow Gabriel Шумов Гаврило 1906
Szumska Elżbieta Шумська Елізавета -
Szumska Glafira Шумська Глафіра 1905
Szumski Sawa Шумський Сава 1909
Szumski Stanisław Шумський Станіслав 1885
Szumski Jan Шумський Іван 1886
Szumski Mikołaj Шумський Микола 1911
Szumski Anatoliusz Шумський Анатолій 1908
Szumuk Jakub Шумук Яків 1890
Szumuk Maria Шумук Марія 1927
Szumuk Wiera Шумук Віра 1900
Szumuk Aleksy Шумук Олексій 1923
Szurmej Jan Шурмей Іван 1887
Szuster (Schuster) Tatiana Шустер Тетяна 1922
Szutuło Bazyli Шутуло Василь 1900
Szuszakiewicz Kazimierz Шушакевич Казімір 1926
Szuszkiewicz Gilarij Шушкевич Гілярій 1922
Szuszkiewicz Józef Шушкевич Йосип 1890

Podczas II wojny światowej Łuck był pod okupacją sowiecką, a następnie niemiecką. Po likwidacji getta wystąpił problem z siłą roboczą, która zaczęła być usuwana z okolicznych wiosek. Rząd miasta musiał pilnować stale zmieniającego się ruchu ludności.

Badając dokumenty z Archiwum Państwowego obwodu wołyńskiego, rejestrujemy informacje o mieszkańcach miasta. Ta baza danych jest stale aktualizowana, zarówno jak o nowe nazwiska, tak i dodatkowe informacje o już dodanych osobach. Ta lista zawiera nazwisko, imię i datę urodzenia osób dorosłych. Dodatkowo przechowujemy informacje o miejscu zamieszkania i pracy, czasami zdjęcia, imiona dzieci oraz inne informacje.

Lista jest podzielona na sekcje według alfabetu ukraińskiego, ponieważ większość dokumentów została napisana w tym języku. Dodaliśmy również tłumaczenie na język polski dla ułatwienia wyszukiwania.

Mieszkańcy Łucka w 1943. Litera Ш

Go!Foretime © 2020

goforetime@gmail.com