1. uk
  2. en
13 maja 2020

Є

Е

Д

Г

В

Б

А

Ю

Щ

Ш

Ч

Ц

У

І-Й

Ж

Nazwisko Imię Прізвище Ім'я Data urodzenia
Czaban Nina Чабан Ніна 1912
Czahowec Leonid Чаговець Леонід 1910
Czajka Irena Чайка Ірена 1913
Czajka Józef Чайка Йосип 1906
Czajka Maria Чайка Марія 1908
Czajkowski Wanda Чайківська Ванда 1926
Czajkowski Franciszek Чайківський Франц 1890
Czajkowski Sergiusz Чайківський Сергій 1912
Czajkowski Tychon Чайківський Тихон 1890
Czajkowski Kazimierz Чайківський Казімір 1889
Czajkowski Wacław Чайківський Вацлав 1926
Czajczyński Zygmunt Чайчинський Зигмонд 1921
Czapłygin Mikołaj Чаплигін Микола 1887
Czaplińska Nadia Чаплінська Надія 1884
Czapliński Michał Чаплінський Михайло 1895
Czapliński Jan Чаплінський Іван 1907
Czapliński Ludwik Чаплінський Людвік 1901
Czaplicki Antoni Чапліцький Антон 1914
Czarkowski Walerian Чарковський Валерян 1897
Czarkowski Włodzimierz Чарковський Володимир 1920
Czarkowski Mirosław Чарковський Мірослав 1924
Czarniecka Maria Чарнецька Марія 1925
Czarnosz Henryk Чарнош Генрих 1913
Czachurowska Stanisława Чахуровська Станіслава 1925
Czwartkowski Grzegorz Чвартковський Григорій 1926
Czegot Boris Чегот Борис  
Czekalski Władysław Чекальський Владислав 1902
Czelnokowa Elżbieta Челнокова Лисавета 1879
Czeńcowa Nina Ченцова Ніна 1922
Czepurkowski Bolesław Чепурківський Болеслав 1907
Czepurkowski Stanisław Чепурківський Станіслав 1910
Czepurkowski Tadeusz Чепурковський Тадеуш 1913
Czepurkowski Cezary Чепурковський Цезарій 1921
Czerwińska Halina Червінська Галина 1918
Czerwiński Józef Червінський Йосип 1902
Czerwiński Henryk Червінський Генрих 1926
Czerewko Jerzy Черевко Юрій 1881
Czerepkow Boris Черепков Борис 1919
Czerepkow Włodzimierz Черепков Володимир 1910
Czerepkowa Zofia Черепкова Софія 1920
Czerepkowski Leon Черепковський Леон 1898
Czerkawski Jakub Черкавський Яків 1920
Czerkawski Oleksy Черкавський Олексій 1916
Czerkaska Nina Черкаська Ніна 1920
Czernacki Włodzimierz Чернацький Володимир 1921
Czerniecki Szymon Черницький Семен 1884
Czernysz Maria Черниш Яків 1901
Czernij Maria Черній Марія 1925
Czernow Aleksander Чернов Олександр 1894
Czernowa Teofila Чернова Теофілія 1902
Czerniuk Raisa Чернюк Раіса 1925
Czerniuk Eliasz Чернюк Ілля 1892
Czerniuk Dmytriusz Чернюк Дмитро 1904
Czerniakowa Natalia Чернякова Наталія 1907
Czesniewicz Jan Чесневич Іван 1911
Czesiuk Tryfon Чесюк Трифон  
Czech Mikołaj Чех Микола 1891
Czech Ryszard Чех Ричард 1927
Czechowicz Antoni Чехович Антон 1897
Czeszejko-Sochacki Bronisław Чешейко-Сохацький Броніслав 1913
Czyhryn Paweł Чигрин Павло 1927
Czyhryn Paweł Чигрин Павло 1907
Czyhryn Kuźma Чигрин Кузьма 1899
Czyhryniuk Helena Чигринюк Олена 1924
Czyżewski Jan Чижевський Іван 1889
Czyżewski Jakub Чижевський Яків 1908
Czyżewski Florentyn Чижевський Флорентин 1872
Czyżewski Aleksander Чижевський Олександр 1919
Czyżewski Jan Чижевський Іван 1925
Czyżewska Irena Чиженська Ірина 1920
Czyżewski Jan Чиженський Іван 1920
Czyżko Aleksander Чижко Олександр 1915
Czypylewski Stanisław Чипилевський Станіслав  
Czyrwa Teodor Чирва Федір 1915
Czyrwa Katarzyna Чирва Катерина 1912
Czyrski Leonid Чирський Леонід 1912
Czyrun Natalia Чирун Наталка 1912
Czychira Anastazja Чихіра Анастасія 1884
Czychunik Eugeniusz Чихунік Євген 1913
Czyczałowa Lubow Чичалова Любов 1908
Czyszewska Oksana Чишевська Оксана 1906
Czirko Mieczysław Чірко Мечислав 1912
Czichel Denys Чіхель Денис 1884
Czmil Eudokia Чміль Євдокія 1925
Czmil Jan Чміль Іван 1928
Czmil Anastazja Чміль Анастасія 1917
Czmil Julianna Чміль Уляна 1902
Czopek Aleksandra Чопек Олександра 1919
Czopek Maria Чопек Марія 1922
Czopek Szczepan Чопек Степан 1902
Czopek Bolesław Чопек Болеслав 1906
Czpiosz Jan Чпіош Іван  
Czubiński Włodzimierz Чубінський Володимир 1880
Czubiński Kazimierz Чубінський Казімір 1925
Czubliński Stanisław Чублінський Станіслав 1893
Czubliński Michał Чублінський Михайло 1927
Czubuk Wiera Чубук Віра 1900
Czudak Bolesław Чудак Болеслав 1918
Czuła Marcin Чула Мартин 1866
Czuła Stanisław Чула Станіслав 1902
Czuła Stanisław Чула Станіслав 1887
Czulęba Jan Чулємба Іван 56 років
Czumak Kuźma Чумак Кузьма 1907
Czumak Anastazja Чумак Анастасія 1917
Czupraj Paraskewa Чупрай Параска 1913
Czupryj Damian Чуприй Демян 1926
Czupryńska Józefa Чупринська Юзефа 1912
Czupryński Bronisław Чупринський Броніслав 1909
Czutow Jan Чутов Іван 1914
Czuchno Władysław-Tadeusz Чухно Владислав-Тадеуш 1902
Czujan Szczepan Чуян Степан  
Czujanow Szymon Чуянов Семен 1914

Podczas II wojny światowej Łuck był pod okupacją sowiecką, a następnie niemiecką. Po likwidacji getta wystąpił problem z siłą roboczą, która zaczęła być usuwana z okolicznych wiosek. Rząd miasta musiał pilnować stale zmieniającego się ruchu ludności.

Badając dokumenty z Archiwum Państwowego obwodu wołyńskiego, rejestrujemy informacje o mieszkańcach miasta. Ta baza danych jest stale aktualizowana, zarówno jak o nowe nazwiska, tak i dodatkowe informacje o już dodanych osobach. Ta lista zawiera nazwisko, imię i datę urodzenia osób dorosłych. Dodatkowo przechowujemy informacje o miejscu zamieszkania i pracy, czasami zdjęcia, imiona dzieci oraz inne informacje.

Lista jest podzielona na sekcje według alfabetu ukraińskiego, ponieważ większość dokumentów została napisana w tym języku. Dodaliśmy również tłumaczenie na język polski dla ułatwienia wyszukiwania.

Mieszkańcy Łucka w 1943. Litera Ч

Go!Foretime © 2020

goforetime@gmail.com