1. uk
  2. en
13 maja 2020

Є

Е

Д

Г

В

Б

А

Ю

Щ

Ш

Ч

Ц

У

І-Й

Ж

Nazwisko Imię Прізвище Ім'я Data urodzenia
Cabaj Jan Цабай Іван 1895
Cabaj Kazimiera Цабай Казіміра 1923
Cabaj Maria Цабай Марія 1922
Cabaj Mieczysław Цабай Мечислав 1924
Cabaj Stanisław Цабай Станіслав 1888
Cabaj Stanisław Цабай Станіслав 1918
Cabaj Stanisław-Генрих Цабай Станіслав-Генрих 1926
Cado-Sadowska Maria Цадо-Садовська Марія 1924
Cado-Sadowski Stanisław Цадо-Садовський Станіслав 1915
Cajgom Jarosław Цайгом Ярослав 1908
Całka Stanisław Цалка Станіслав 1886
Całka Stanisława Цалка Станіслава -
Capiuk Antoni Цапюк Антон 1912
Caruk Julian Царук Юліан 1898
Cwek Witold Цвек Вітольд 1920
Cwik Andrzej Цвік Андрій 1887
Cwirgkowa ? Цвіргкова ? -
Cwirkowa Tatiana Цвіркова Тетяна 1915
Cwiok Kazimierz Цвьок Казімір 1899
Ceglarz Antoni Цегляж Антон 1908
Cedzidka Stanisław Цедзідка Станіслав 1911
Cełek Kazimierz Целек Казімір 1900
Celle Włodzimierz Целле Володимир 1928
Celle Aleksy Целлє Олексій 1893
Celoch Feliks Целох Фелікс 1907
Celmer (Zelmer) Franciszekц Цельмер Франц 1913
Celmer (Zelmer) Franciszekц Цельмер Франц 1913
Ciemnoczułowska Janina Цемночуловська Яніна 1914
Cendlink Jan Цендлінк Іван 1897
Cepelewski Denicjusz Цепелевський Денис 1877
Cesarz Józef Цесаж Йосип 1900
Ceselska Leokadia Цесельська Леокадія 1924
Ceselska Zofia Цесельська Софія 1904
Ceselski Leonard Цесельський Леонард 1907
Ceselski Teofil Цесельський Теофіль 1882
Ceselski Feliks Цесельський Фелікс 1892
Ceselski Jan Цесельський Іван 1921
Ceselski Kazimierz Цесельський Казімір 1892
Ceselski Tadeusz Цесельський Тадеуш 1917
Ceslak Bronisław Цеслак Броніслав 1927
Cesla Feliks Цесля Фелікс 1908
Cesla Mikołaj Цесля Микола 1911
Ceslan Helena Цеслян Олена 1919
Cetruk Jan Цетрук Іван -
Ciechanowska Natalia Цехановська Наталія 1906
Cecki Franciszekц Цецький Франц 1880
Cielik Bolesław Цєлік Болеслав 1909
Cieślak Marian Цєслак Мар'ян 1926
Cybulski ? Цибульський ? 1893
Cybulski Lechosław Цибульський Лехослав 1921
Cybulski Józef Цибульський Йосип 1913
Cybulski Stanisław Цибульський Станіслав 1895
Cybuch Józef Цибух Йосип -
Cywka Władysław Цивка Владислав 1903
Cygan Ignacy Циган Гнат -
Cygan Jan Циган Іван 1906
Cyganowska Romualda Цигановська Ромуальда 1925
Cyganowski Marian Цигановський Мар'ян 1897
Cygańczuk Eustafiusz Циганчук Евстахій 1892
Cygańczuk Tadeusz Циганчук Тадеуш 1927
Cygnek Jan Цигнек Іван 1907
Cygun Jan Цигун Іван 1901
Cykało Nadzieja Цикало Надія 1915
Cylińska Helena Цилінська Олена 1921
Cymbalenko Jan Цимбаленко Іван 1912
Cymbaliw Platon Цимбалів Платон 1911
Cymbałow Platon Цимбалов Платон 1911
Cymbaluk Mikołaj Цимбалюк Микола 1901
Cypluk Szczepan Циплюк Степан 1920
Cytrycki Józef Цитрицький Йосип 1909
Cytruk ? Цитрук ? 1904
Cytruk Anna Цитрук Ганна 1909
Cytruk Józef Цитрук Йосип 1905
Cytruk Wiera Цитрук Віра 1919
Cytruk Włodzimierz Цитрук Володимир 1904
Cyferkowski Bolesław Циферковський Болеслав 1925
Cyferkowski Jan Циферковський Іван 1927
Cyferkowski Stanisław Циферковський Станіслав 1896
Ciolik Franciszek Ціолік Францішек 1887
Ciolik Paweł Ціолік Павло 1896
Cisielski Tadeusz-Mieczysław Цісельський Тадеуш-Мечислав 1902
Cichowska Leontyna Ціховська Леонтина 1918
Cichoń Jan Ціхонь Іван 1913
Cichocka Leokadia Ціхоцька Леокадія 1923
Cichocki Stanisław Ціхоцький Станіслав 1910
Cichocki Włodzimierz Ціхоцький Володимир 1911
Ciszek Ludwik Цішек Людвік 1870
Ciszek Bolesław Цішек Болеслав 1897
Cmunt (Zmunt) Jarosław Цмунт Ярослав 1916
Cąpa (Compa) Jan Цомпа Іван 1904
Cąpa (Compa) Józef Цомпа Юзеф 1911
Cudnoch Heronim Цуднох Геронім 1894
Cudnoch Stanisław Цуднох Станіслав -
Cuper Władysław Цупер Владислав 1901
Cupera Władysław Цупера Владислав -
Ćwok Józefa Цьвок Юзефа -
Ciołek Antoni Цьолек Антон 1920
Ciukaj Natalia Цюкай Наталія 1921
Ciukaj Walentyna Цюкай Валентина 1925
Ciukaj Zygmunt Цюкай Зигмонт 1923
Ciundziewicki Michał Цюндзевицький Михайло 1909
Ciupak Kuźma Цюпак Кузьма 1910
Ciupak Anna Цюпак Ганна 1908
Ciupak Jan Цюпак Іван 1904
Ciuryło Janina Цюрило Яніна 1923
Ciuryło Józef Цюрило Йосип 1890
Ciuryło Wacław Цюрило Чеслав 1925
Ciarka Wacław Цярка Чеслав 1913

Podczas II wojny światowej Łuck był pod okupacją sowiecką, a następnie niemiecką. Po likwidacji getta wystąpił problem z siłą roboczą, która zaczęła być usuwana z okolicznych wiosek. Rząd miasta musiał pilnować stale zmieniającego się ruchu ludności.

Badając dokumenty z Archiwum Państwowego obwodu wołyńskiego, rejestrujemy informacje o mieszkańcach miasta. Ta baza danych jest stale aktualizowana, zarówno jak o nowe nazwiska, tak i dodatkowe informacje o już dodanych osobach. Ta lista zawiera nazwisko, imię i datę urodzenia osób dorosłych. Dodatkowo przechowujemy informacje o miejscu zamieszkania i pracy, czasami zdjęcia, imiona dzieci oraz inne informacje.

Lista jest podzielona na sekcje według alfabetu ukraińskiego, ponieważ większość dokumentów została napisana w tym języku. Dodaliśmy również tłumaczenie na język polski dla ułatwienia wyszukiwania.

Mieszkańcy Łucka w 1943. Litera Ц

Go!Foretime © 2020

goforetime@gmail.com