1. uk
  2. en
13 maja 2020

Є

Е

Д

Г

В

Б

А

Ю

Щ

Ш

Ч

Ц

У

І-Й

Ж

Nazwisko Imię Прізвище Ім'я Data urodzenia
Uberman Zbigniew Уберман Збігнев -
Uberman Franciszekц Уберман Франц -
Ugriczycz Jerzy Угрічіч Юрко 1910
Idiński Bolesław Удінський Болеслав 1922
Idiński Bolesław Удінський Болеслав 1922
Użwij Tatiana Ужвій Тетяна 1911
Uzieleniew-Uzolin Kazimierz Узеленев-Узолін Казімир 1902
Ukłaja Helena Уклая Олена 1906
Ukłeja (Ulanowski) Mieczysław Уклея (Уляновський) Мечислав 1894
Uklański Jan-Józef Уклянський Іван-Йосип 1925
Ukraiński Wincenty Український Вінцентій 1908
Ułanowski Eugeniusz Улановський Евген 1925
Ułasiewicz Antoni Уласевич Антон 1907
Ulicka Sołomea Уліцька Соломія 1911
Uljanczuk Wiktor Уліянчук Віктор 1902
Ulanenko Jan Уляненко Іван 188
Ulanowski Antoni Уляновський Антон 1899
Ulanowski Eugeniusz Уляновський Євген 1925
Urbanowicz Antoni Урбанович Антон 1911
Urbanowicz Tadeusz Урбанович Тадеуш 1924
Urbanowski Marian Урбановський Мар'ян 1918
Urbanowski Tadeusz Урбановський Тадеуш 1906
Urbańska Neoniła Урбанська Неоніла 1914
Urbańska Halina Урбанська Галина 1922
Urbańska Józefa Урбанська Юзефа 1906
Urbańska Natalia Урбанська Наталія 1895
Urbański Michał Урбанський Михайло 1895
Urbański Roman Урбанський Роман 1890
Us... Eleonora Ус... Елеонора 1916
Usakowski Franciszekц Усаковський Франц 1902
Usar Stanisław Усар Станіслав 1923
Usyk Aleksandra Усік Олександра 1912
Usmanow Andrzej Усманов Андрій 1908
Usmanow Grzegorz Усманов Григор 1923
Usmanow Michał Усманов Михайло 1927
Usmanow Mikołaj Усманов Микола 1919
Usmanowa Nadzieja Усманова Надія 1924
Uspieński Mikołaj Успенський Микола 1920
Ustynow Bazyli Устинов Василь 1880
Usiążek Karol Усьондек Кароль 1902
Ut Janina Ут Яніна 1928
Utkin Andrzej Уткін Андрій 1880
Uchowa Eufrozynja Ухова Евфросінія -
Uchroński Feliks Ухронський Фелікс 1898
Uchroński Włodzimierz Ухронський Володимир 1928

Podczas II wojny światowej Łuck był pod okupacją sowiecką, a następnie niemiecką. Po likwidacji getta wystąpił problem z siłą roboczą, która zaczęła być usuwana z okolicznych wiosek. Rząd miasta musiał pilnować stale zmieniającego się ruchu ludności.

Badając dokumenty z Archiwum Państwowego obwodu wołyńskiego, rejestrujemy informacje o mieszkańcach miasta. Ta baza danych jest stale aktualizowana, zarówno jak o nowe nazwiska, tak i dodatkowe informacje o już dodanych osobach. Ta lista zawiera nazwisko, imię i datę urodzenia osób dorosłych. Dodatkowo przechowujemy informacje o miejscu zamieszkania i pracy, czasami zdjęcia, imiona dzieci oraz inne informacje.

Lista jest podzielona na sekcje według alfabetu ukraińskiego, ponieważ większość dokumentów została napisana w tym języku. Dodaliśmy również tłumaczenie na język polski dla ułatwienia wyszukiwania.

Mieszkańcy Łucka w 1943. Litera У

Go!Foretime © 2020

goforetime@gmail.com