1. uk
  2. en
13 maja 2020

Є

Е

Д

Г

В

Б

А

Ю

Щ

Ш

Ч

Ц

У

І-Й

Ж

Nazwisko Imię Прізвище Ім'я Data urodzenia
Iwaniewicz Cezar Іваневич Цезар 1905
Iwanek Józef Іванек Йосип 1894
Iwanenko Kleopatra Іваненко Клеопатра 1901
Iwanenko Makariusz Іваненко Макар 1916
Iwanicka Anastazja Іваницька Анастасія -
Iwanicki Włodzimierz Іваницький Владимир 1883
Iwanówna Andrzej Іванівна Андрій 1925
Iwanówna Jan Іванівна Іван 1906
Iwanówna Zofia Іванівна Софія 1923
Iwanik Jadwiga Іванік Ядвіга 1909
Iwanicka Nina Іваніцька Ніна 1922
Iwanicki Oskar Іваніцький Оскар 1896
Iwanicki Andrzej Іваніцький Андрій 1913
Iwanicki Bazyli Іваніцький Василь 1916
Iwanicki Jan Іваніцький Іван 1891
Iwanicki Wacław Іваніцький Чеслав 1905
Iwanicki Włodzimierz Іваніцький Володимир 1883
Iwanow German Іванов Герман 1927
Iwanow Aleksander Іванов Оліксандер 1885
Iwanow Eliasz Іванов Ілля 1891
Iwanow Grzegorz Іванов Григір 1922
Iwanow Mikołaj Іванов Микола 1911
Iwanowa Anna Іванова Ганна 1919
Iwanowa Katarzyna Іванова Катерина 1900
Iwanowa Maria Іванова Марія 1900
Iwanowa Maria Іванова Марія 1915
Iwanowa Nina Іванова Ніна 1914
Iwanowa Tatiana Іванова Тетяна 1908
Iwanowicz Atanazja Іванович Афанасія 1912
Iwanus Jan Іванус Іван 1913
Iwanczenko Grzegorz Іванченко Григір 1914
Iwanczuk Lubow Іванчук Люба 1927
Iwanczuk Teodor Іванчук Федор 1922
Iwańkow Mikołaj Іваньков Микола 1913
Iwaniuk Filip Іванюк Пилип 1909
Iwaniuk Antoni Іванюк Антон 1896
Iwacewicz Mykyta Івацевич Микита 1879
Iwaszczuk Angielina Іващук Ангеліна 1902
Iwlejewa Maria Івлієва Марія 1914
Iwołgina Lidia Іволгина Лідія -
Iwczuk Spyrydon Івчук Спиридон 1905
Ignatenko Walentyna Ігнатенко Валентина 1925
Ignatiuk Leontiusz Ігнатюк Леонтій 1928
Idliński Aleksander Ідлінський Александер 1909
Idlicka Maria Ідліцька Марія 1923
Izberg Stanisław Ізберг Станіслав 1919
Izwiekowa Helena Ізвекова Олена 1925
Izmaiłow Wacława Ізмаилов Вячеслва 1912
Izmaiłow Wacław Ізмайлов Вячеслв 1912
Izmaiłow Wiktor Ізмайлов Віктор 1916
Izotow M Ізотов М 1924
Ilejko Nadzieja Ілейко Надія 1892
Iłoczuk Nadzieja Ілочук Надія 1907
Iłoczuk Paweł Ілочук Павло 1906
Iljin Jerzy Ільін Юрко 1906
Iljin Juchym Ільін Юхім 1909
Iljina Halina Ільїна Галина 1911
Iljicz Borys Ільїч Борис 1899
Ilnicka ? Ільніцька ? 1895
Ilnicki Jakub Ільніцький Яков 1887
Ilcewicz Włodzimierz Ільцевич Володимир 1875
Ilczyszyński Mikołaj Ільчишинський Микола 1901
Ilczyszyński Tadeusz Ільчишинський Тадеуш 1925
Ilczuk Eugenia Ільчук Євгенія 1922
Iljakowa Helena Ільякова Олена 1916
Inger Juliusz Інгер Юліуш 1909
Indulski (Indurski) Leonard Індульський (Індурський) Леонард 1891
Ion (Iop) Józef Іон (Іоп) Юзеф 1894
Iopat (Ionat) Wacław Іопат (Іонат) Чеслав 1909
Iopat (Ionat) Włodzimierz Іопат (Іонат) Володимир 1925
Iochimowicz Maria (Мер'єм) Іохімович Марія (Мер'єм) 1906
Irosznikow Aleksander Ірошников Александр 1911
Isaakow Włodzimierz Ісааков Володимир 1888
Isaakowa Eudokia Ісаакова Евдокія 1893
Isajewicz Piotr Ісаєвич Петро 1903
Isajewicz Wiera Ісаєвич Віра 1900
Isakow ? Ісаков ? 1921
Isakow Mikołaj Ісаков Миколай 1875
Isakowa Helena Ісакова Олена 1897
Iskra Jan Іскра Іван 1908
Ichnowski Marcin Іхновський Мартин 1912
Iszczenko Maria Іщенко Марія 1911
Iszczyk Barbara Іщик Варя 1907
Iszczuk Jaryna Іщук Ярина 1924
Iszczuk Jan Іщук Іван 1915
Ijułowa (Ipłowa) Polina Іюлова (Іплова) Поліна 1923
Józefowicz Marian Йозефович Мар'ян 1896

Podczas II wojny światowej Łuck był pod okupacją sowiecką, a następnie niemiecką. Po likwidacji getta wystąpił problem z siłą roboczą, która zaczęła być usuwana z okolicznych wiosek. Rząd miasta musiał pilnować stale zmieniającego się ruchu ludności.

Badając dokumenty z Archiwum Państwowego obwodu wołyńskiego, rejestrujemy informacje o mieszkańcach miasta. Ta baza danych jest stale aktualizowana, zarówno jak o nowe nazwiska, tak i dodatkowe informacje o już dodanych osobach. Ta lista zawiera nazwisko, imię i datę urodzenia osób dorosłych. Dodatkowo przechowujemy informacje o miejscu zamieszkania i pracy, czasami zdjęcia, imiona dzieci oraz inne informacje.

Lista jest podzielona na sekcje według alfabetu ukraińskiego, ponieważ większość dokumentów została napisana w tym języku. Dodaliśmy również tłumaczenie na język polski dla ułatwienia wyszukiwania.

Mieszkańcy Łucka w 1943. Litery І-Й

Go!Foretime © 2020

goforetime@gmail.com