1. uk
  2. en
13 maja 2020

Є

Е

Д

Г

В

Б

А

Ю

Щ

Ш

Ч

Ц

У

І-Й

Ж

Nazwisko Imię Прізвище Ім'я Data urodzenia
? ? ? ? 1906
? ? ? ? 1911
? ? ? ? ?
Abalmasów Ołeksa Абальмасов Алекса 1912
Abramowicz Dmitriusz Абрамович Дмитрій 1893
Abraszewski Henryk Абрашевський Генрик 1910
Awanowicz Stefania Аванович Стефанія 1886
Augustynowicz Edward Августинович Едвард 1920
Augustynowicz Anna Августинович Анна 1914
Augustynowicz Hanna Августинович Ганна 1889
Awgucewicz Halina Авгуцевич Галіна 1916
Awerczuk Mikołaj Аверчук Миколай 1908
Agrypinin Aleksander Агрипінін Олександр -
Agrypinin Mikołaj Агрипінін Микола -
Agrypinina Daria Агрипініна Дарія 1887
Agrypinina Halina Агрипініна Галина -
Agrypinina Lidia Агрипініна Лідія -
Adamaż Włodzimierz Адамаж Володимир 1906
Adamówna Rozalia Адамівна Розалія 1900
Adamkiewicz Tomasz Адамкевич Фома 1864
Adamowicz Aleksander Адамович Олександр 1906
Adamowicz Halina Адамович Галіна 1922
Adamowicz Paweł Адамович Павло 1903
Adamczewska Anna Адамчевська Анна 1925
Adamczewski Jerzy Адамчевський Юрій 1928
Adamczewski Jan Адамчевський Іван 1910
Adamczewski Leonard Адамчевський Леонард 1901
Adamczek Władysław Адамчек Владислав 1898
Adamczyk Andrzej Адамчик Андрій 1892
Adamczyk Stanisław Адамчик Станіслав 1914
Adamczyk Zofia Адамчик Софія 1923
Adamczyk Stanisław Адамчик Станіслав 1924
Adamczyk Zofia Адамчик Софія 1923
Adamczyk Sergiusz Адамчук Сергій 1918
Adamczuk Władysława Адамчук Владислава 1924
Adamczuk Jan Адамчук Ян 1894
Adamczuk Władysław Адамчук Владислав 1916
Adamczuk Mikołaj Адамчук Микола 1913
Adamczuk Mikołaj Адамчук Микола -
Adaszyniewski Bazyli Адашиневський Василь 1911
Adel Zbigniew Адель Збігнев 1909
Afolfer Narcyz Адольфер Нарциз 1892
Adrejczuk Jewdokym Адрейчук Євдоким 1915
Azizbajew Chalimun Азізбаев Халімун 1901
Azizbajew Anfubiw Азізбаев Анфубів 1928
Aj Henryk Ай Генрих 1901
Aj Krystyna Ай Христина 1924
Aj Stanisław Ай Станіслав -
Ajzler Józef Айзлер Йосип 1910
Akorman Jan Акорман Іван 1918
Aksenenko Jan Аксененко Іван 1906
Akulów Mikołaj Акулов Микола 1914
Aleksandrowicz Jan Александрович Іван 1920
Aleksandrowicz Stanisław Александрович Станіслав 1912
Aleksanów Jan Алексанів Іван 1913
Aleksiejewa Maria Алексеєва Марія 1922
Aleksiejewa Marja Алексеєва Марья -
Alibajew Magers Алібаев Магерс 1922
Alijew Kardabaj Алієв Кардабай 1920
Alimów Dmitriusz Алімов Дмитрій 1878
Almaksew Ait Алмаксев Аит 1896
Almaksew Ismail Алмаксев Исмаіл 1905
Aloneus Aleksander Алонеус Александер 1892
Albrecht Bożena Альбрехт Божена 1927
Albrecht Libuta Альбрехт Лібута 1927
Ambrowińska Józefa Амбровінська Юзефа 1920
Ambrowińska Janina Амбровінська Яніна 1925
Ambrowiński Zbigniew Амбровінський Збігнев 1928
Ananjew Jan Ананьев Іван 1895
Angel Emil Ангел Еміль 1888
Angel Włodzimierz Ангел Володимир 1928
Andre Wanga Андре Ванга 1926
Andriejew Porfyry Андреев Порфирій 1887
Andrejczuk Bazyli Андрейчук Василь 1915
Andres Janina Андрес Яніна 1923
Andres Stanisław Андрес Станіслав -
Andrzejewska Ewa Андрзеєвськa Ева 1914
Adrijiszyn Halina Андріїшин Галіна 1916
Andrijaka Piotr Андріяка Петро 1906
Androsiuk Kalenik Андросюк Каленик 1912
Anisimowa Anastazja Анісімова Анастасія 1916
Anisimów Andrzej Анісімович Андрій 1922
Annowski Grzegorz Анновський Георгій 1898
Anseń Fatina Ансень Фатина 1922
Antoniewicz Franciszek Антоневич Францішек 1889
Antoniewicz Helena Антоневич Олена 1904
Antoniewicz Alina Антоневич Аліна 1926
Antonenko Piotr Антоненко Петро 1913
Antoniuk Leon Антонюк Леон 1919
Antoniuk Daniel Антонюк Данило 1901
Antoniuk Stepan Антонюк Степан 1923
Antosiak Andrian Izydor Антосяк Андріян-Ізидор 1919
Antczak Stanisław Антчак Станіслав 1908
Arabej Sylwester Арабей Сильвестр 1915
Arambi Jan Арамбі Іван 1916
Armanowicz Antoni Арманович Антон 1882
Armanowicz Włodzimierz Арманович Володимир -
Artanch Jadwiga Артанх Ядвіга 1921
Artemiw Piotr Артемів Петро 1903
Artemjew Bazyli Артемьєв Василь 1879
Artyszczuk Adam Артищук Адам 1914
Artiuszenko Konstanty Артюшенко Констянтин 1915
Archypenko Barbara Архипенко Варвара 1919
Arcyszewska Julia Арцишевська Юлія 1908
Atrych Walery Атрих Валерій 1913
Afoniszewa Maria Афонішева Марія 1897
Achruk Andrzej Ахрук Андрій 1901

Podczas II wojny światowej Łuck był pod okupacją sowiecką, a następnie niemiecką. Po likwidacji getta wystąpił problem z siłą roboczą, która zaczęła być usuwana z okolicznych wiosek. Rząd miasta musiał pilnować stale zmieniającego się ruchu ludności.

Badając dokumenty z Archiwum Państwowego obwodu wołyńskiego, rejestrujemy informacje o mieszkańcach miasta. Ta baza danych jest stale aktualizowana, zarówno jak o nowe nazwiska, tak i dodatkowe informacje o już dodanych osobach. Ta lista zawiera nazwisko, imię i datę urodzenia osób dorosłych. Dodatkowo przechowujemy informacje o miejscu zamieszkania i pracy, czasami zdjęcia, imiona dzieci oraz inne informacje.

Lista jest podzielona na sekcje według alfabetu ukraińskiego, ponieważ większość dokumentów została napisana w tym języku. Dodaliśmy również tłumaczenie na język polski dla ułatwienia wyszukiwania.

Mieszkańcy Łucka w 1943. Litera А

Go!Foretime © 2020

goforetime@gmail.com