Я

Ю

Щ

Ш

Ч

Ц

Х

Ф

У

Т

С

Р

П

О

Н

М

Л

К

І-Й

З

Ж

Є

Е

Д

Г

В

Б

W ciągu indeksowania będą pojawią się nowe części listy zgodnie z alfabetem ukraińskim w którym sporządzono ten dokument. Wszystkie nazwiska również przetłumaczono w języku polskim.

Nasz zespół postanowił przepisać jedną z list, która znajduje się w Archiwum Państwowym obwodu wołyńskiego. Dokument zawiera informacje o zameldowanych w Łucku mieszkańcach, ich imionach, nazwiskach, roku urodzenia, miejsca zamieszkania i pracy. Czasami także dodatkowe informacje.

 

Poniżej są kilka zdjęć tego dokumentu. Nr jednostki Р-1.2.208.

Łuck'43

#Lutsk43

 

 

Podczas II wojny światowej Łuck był pod okupacją sowiecką, a następnie niemiecką. Po likwidacji getta wystąpił problem z siłą roboczą, która zaczęła być usuwana z okolicznych wiosek. Rząd miasta musiał pilnować stale zmieniającego się ruchu ludności.

  1. uk
  2. en

Go!Foretime © 2020

goforetime@gmail.com