1. uk
  2. en

Sprawy wołyńskiego oddziału KGB

01 czerwca 2020

Niedawno, Archiwum państwowe obwodu wołyńskiego (Łuck, Ukraina) opublikował na swojej stronie ponad sto pierwszych bezsądowych spraw karnych z zespołu "Komitet Bezpieczeństwa Państwowego przy Radzie Ministrów USRR w obwodzie wołyńskim" z pierwszych lat powojennych. Jest to ciekawy zbiór informacji o tragicznych losach mieszkańców Wołynia różnej narodowości.

Ze swojej strony, ponieważ niema tego spisu w języku polskim, przetłumaczyli opublikowane dokumenty. A także przeanalizowali informacje zawarte w nich, którą wpisali do tablicy (rok urodzenia człowieka którego dotyczy sprawa, a także miejsca go zamieszkania i/lub urodzenia).

Ogólnie, w drugiej części zespołu 4666 ok. 4 tys. dokumentów. W miarę publikacji skanów będziemy aktualizować ten artykuł.
Na razie dostępni skany dla jednostek 1-171.  Zapraszamy do kontaktu w razie potrzeby przetłumaczenia lub sprawdzenia wsród jeszcze niedostępnych online jednostek tego zespołu.

W tym "zestawie" między innymi jest sprawa na imię Ludwika Malinowskiego (1889-1962) – polskiego legionisty, komendanta cywilnej obrony Przebraża, partyzanta AK, oficera Wojska Polskiego, można ją zobaczyć pod numerem 4666.2.121.

Jednostka Lata Nazwisko Imię Imię ojca Rok ur. Narodowość Geografia
4666.2.1 1944-1946 Mielnik Nikita Daniel 1915 ukraińska Berestowiec, gm. Kostopol
4666.2.2 1941-1947 Doroszczuk Bazyli Andrzej 1887 ukraińska Topieliszcze, gm. Poryck
4666.2.3 1944-1944 Mazal Mirosław Rudolf 1920 czeska Czechosłowacja / Łuck
4666.2.4 1945-1946 Stocki Stanisław Stanisław Franciszek 1928 polska Rymacze, gm. Bereżce
4666.2.5 1944-1947 Kinach Włodzimierz Włodzimierz Karp 1906 ukraińska ok. Włodzimierza
4666.2.6 1947-1947 Swereda Piotr Piotr Jakub 1915 ukraińska Korszów, gm. Czaruków
4666.2.7 1945-1946 Pacanek Marcin Marcin Jakub 1903 polska Kołysanka, gmina Kiwerce
4666.2.7 1945-1946 Pacanek Stanisław Stanisław Szymon 1899 polska Kołysanka, gmina Kiwerce
4666.2.7 1945-1946 Pacanek Marian Marian Jakub 1904 polska Kołysanka, gmina Kiwerce
4666.2.7 1945-1946 Kamiński Antoni Makary 1899 polska Kołysanka, gmina Kiwerce
4666.2.8 1944-1944 Stawiecka Taisia Szczepan 1923 ukraińska Zalisocze, gm. Ołyka
4666.2.9 1944-1944 Kuczer Nadia Jan 1921 ukraińska Nosowicze, gm. Ołyka
4666.2.10 1945-1945 Orżelski Kazimierz Leopold (?) 1898 polska Buczacz, woj. tarnopolskie / Sokól, gm. Rożyszcze
4666.2.11 1945-1945 Grabowska Stanisława Stanisław 1899 polska Gliniszcze, gm. Rożyszcze
4666.2.12 1945-1945 Waśkowski Ludwik Władysław 1901 polska Plaszewo, gm. Kiwerce
4666.2.13 1945-1945 Brzezycki Franciszek Mikołaj/Michał 1904 polska Kiwerce
4666.2.14 1945-1945 Pulikowski Jan Feliks 1893 polska woj. lwowskie / Kowel
4666.2.14 1945-1945 Pulikowska Janina Jan 1927 polska Sarny / Kowel
4666.2.14 1945-1945 Lityński Adolf Edward 1921 polska Kowel
4666.2.15 1945-1945 Lipiński Jan Zygmunt 1906 polska Lipicze, woj. łódzki
4666.2.16 1945-1945 Rodzik Andrzej Mateusz 1884 polska woj. lubelskie
4666.2.17 1945-1945 Podgórski Teofiliusz Adam 1907 polska Kowel
4666.2.18 1945-1945 Pszybis Franciszek Stanisław 1886 polska Zasmyki, gm. Lubitów
4666.2.19 1945-1945 Gawełło Henryk Wojciech 1917 polska Lubliniec, gm. Stare Koszary
4666.2.20 1945-1945 Gołubowski Tadeusz Tomasz 1895 polska Uchanie, woj. lubelskie
4666.2.21 1945-1945 Rakita Marcin Józef 1895 polska Ruda koło Maciejowa
4666.2.22 1945-1945 Jarocki Stanisław Albin 1886 polska Arcyzówka, obwód żytomierski / Łuck
4666.2.23 1945-1945 Pruszyński Lucjan Marcin 1880 polska Łuck
4666.2.24 1945-1945 Gętkowska Eugenia Piotr 1896 polska Aleksandrówka, obwód żytomierski / Łuck
4666.2.25 1945-1945 Kaleńska Maria Ignacy/Józef 1895 polska Łuck
4666.2.26 1944-1945 Jurkiewicz Michał Wawrzyniec 1887 polska Krzemieniec, gm. Rożyszcze
4666.2.27 1944-1945 Czyżewska Irena Jan 1920 polska Łuck
4666.2.28 1945-1945 Sawicz Edward Ipolit 1904 polska Żytomierz / Kiwerce
4666.2.29 1945-1945 Petras Józef Wawrzyniec 1912 polska woj. Kieleckie / Kiwerce
4666.2.30 1945-1945 Kamińska Antonina Antoni 1927 polska Kołysanka, gmina Kiwerce
4666.2.30 1945-1945 Kamińska Bogusława Antoni 1926 polska Kołysanka, gmina Kiwerce
4666.2.31 1945-1945 Oliwa Antoni Józef 1904 polska Kiwerce
4666.2.32 1945-1945 Łuka Jan Łuka Jan Józef 1897 polska Konstantynowo, pow. poznański
4666.2.33 1945-1946 Pozdniakowski Bronisław Kazimierz 1896 polska Kopaczówka, gm. Rożyszcze
4666.2.33 1945-1946 Bromirski Feliks Walenty 1883 polska Pomorzany koło Poznania / Kopaczówka, gm. Rożyszcze
4666.2.34 1945-1946 Daszkiewicz Ignacy Feliks 1915 polska Ulaniki, gm. Kniahininek / Kopaczówka, gm. Rożyszcze
4666.2.35 1945-1945 Jasińska Bronisława Adolf 1896 polska stancja Kamieniec / Łuck
4666.2.36 1945-1945 Nepierska Zinaida Franciszek 1908 polska Warszawa / Łuck
4666.2.37 1945-1945 Lech Józef Błażej 1911 polska Łuck
4666.2.38 1945-1945 Marczyńska Maria Karp 1889 polska Łuck
4666.2.39 1945-1945 Kadłubowska Helena Józef 1910 polska woj. radomskie / łuck
4666.2.40 1945-1945 Dobżyński Kazimierz Fławij 1899 polska Łuck
4666.2.41 1945-1945 Grabowska Helena Stanisław 1897 polska Wołowalnica(?) koło Warszawy / Łuck
4666.2.42 1945-1945 Kemska Kamila Szymon 1893 polska Wirówka, obwód żytomierski / Łuck
4666.2.43 1945-1945 Gromek Józef Franciszek 1889 polska Suchowola, woj. lubelskie
4666.2.44 1945-1945 Gutka Michał Jan 1895 polska Łuck
4666.2.45 1945-1945 Sinkowski Feliks/Filip Mikołaj 1914 polska Bogusławka koło Ołyki / Łuck
4666.2.46 1945-1945 Mikulski Aleksander Szczepan 1894 polska Olszany, gm. Kniahininek / Łuck
4666.2.47 1944-1945 Pankiewicz Ignacy Kazimierz 1878 polska Litwa / Łuck
4666.2.48 1945-1945 Baskiewicz Bronisław Marian 1909 polska Łuck
4666.2.49 1944-1945 Rymsza Grzegorz Jan 1896 polska Łuck
4666.2.50 1945-1945 Wysocki Aleksander Franciszek 1883 polska okolice Ostroga / Łuck
4666.2.51 1945-1945 Chudzio Janina Stanisław 1920 polska Stanisławów / Łuck
4666.2.52 1945-1945 Selecka Stefania Franciszek 1903 polska Pogorzelce, gm. Dubno / Rożyszcze
4666.2.53 1945-1945 Stasiak Czesław Stanisław 1916 polska Lublin / Łuck
4666.2.54 1945-1945 Rożański Józef Michał 1909 polska Ozerce, gm. Kniahininek / Łuck
4666.2.55 1945-1945 Weckiewicz Kazimierz Józef 1891 polska Łuck
4666.2.56 1945-1945 Graczkowska Zofia Aleksander 1919 polska Łuck
4666.2.57 1945-1945 Jakuszewska Bronisława Szymon 1915 polska Krzemieniec / Łuck
4666.2.58 1945-1945 Samosenko Anela Józef 1889 polska Helenówka, gm. Rożyszcze
4666.2.59 1945-1945 Szewczuk Michał Antoni 1891 polska Zastawy, woj. tarnopolskie / Łuck
4666.2.60 1945-1945 Ożuchowski Antoni Aleksander 1906 polska Łuck
4666.2.61 1945-1945 Dziba Julian Walenty 1907 polska Rudnik, woj. lwówskie / Wertepy, gm. Kiwerce
4666.2.62 1945-1945 Nanowski Stanisław Ksawery 1890 polska Hołozubynci, obwód chmielnicki / Łuck
4666.2.63 1945-1945 Mirowski Stanisław Rafał 1898 polska Kiwerce
4666.2.64 1945-1945 Makagon Maria Michał 1902 polska Łuck
4666.2.65 1945-1945 Kowalik Marcin Mateusz 1888 polska Mikołajówka, gm. Kiwerce
4666.2.66 1945-1945 Kowalski Aleksander Stefan 1888 polska woj. lubelski / Łuck
4666.2.67 1945-1945 Niedziela Stanisław Karp 1892 polska woj. kieleckie / Łuck
4666.2.68 1945-1945 Zimmer Olga Lucjan 1904 polska Żytyn koło Brześcia n/Bugiem / Łuck
4666.2.69 1944-1945 Bartosz Józef Michał 1899 polska Julana, gm. Kiwerce
4666.2.70 1945-1945 Staruszczuk Stanisław Ignacy 1907 polska woj. kieleckie / Łuck
4666.2.71 1945-1945 Dębowski Władysław Czesław 1908 polska Orioł, Rosja / Łuck
4666.2.72 1944-1945 Sadkowski Stanisław Władysław 1896 polska Łuck
4666.2.73 1945-1945 Staryż Emila Emanuel 1882 polska Zdołbunów / Łuck
4666.2.74 1944-1945 Jasinkiewicz Mikołaj Gerkules 1910 polska obwód tomski, Rosja / Łuck
4666.2.75 1944-1945 Majewski Aleksander Antoni 1891 polska Miński Mazowiecki / Kiwerce
4666.2.76 1944-1944 Janczuk Włodzimierz Antoni 1920 polska Hupały, gm. Zgorany
4666.2.77 1944-1944 Kotyński Włodzimierz Michał 1923 ukraińska Derno, gm. Ołyka
4666.2.78 1945-1945 Krysiuk Walentyna Łukasz 1928 ukraińska Ochłopów, gm. Podberezie
4666.2.79 1945-1945 Ławreniuk Semen Dymitriusz 1888 ukraińska Wydranica, gm. Górniki
4666.2.80 1945-1945 Gawruk Aleksy Eustafiusz 1893 ukraińska Sokól, gm. Rożyszcze
4666.2.81 1945-1945 Wesełucha Szczepan Ułas 1901 ukraińska Ostrów koło Kiwerec
4666.2.82 1945-1947 Sołowiuk Mikołaj Jan 1928 ukraińska Ratniów, gm. Połonka / Łuck
4666.2.83 1945-1945 Jeżabek Adolf Adolf 1901 polska Brody, woj. tarnopolskie  / Kowel
4666.2.84 1945-1945 Bogusz Włodzimierz Stefan 1890 polska Kowel
4666.2.85 1944-1944 Dawydczuk Juchym Jan 1918 ukraińska Ceperów, gm. Połonka
4666.2.86 1944-1944 Gilewicz Nazar Włodzimierz 1922 ukraińska Ceperów, gm. Połonka
4666.2.87 1945-1945 Niemiec Jan Warsanof(?) 1902 ukraińska Grabowo koło Szacka / Szack
4666.2.88 1944-1945 Mielniczuk Teodor Walery 1904 ukraińska Uhrynów, gm. Czaruków
4666.2.89 1944-1944 Cumaniec Bazyli Prokop 1910 ukraińska Moszczanica, gm. Ołyka
4666.2.90 1945-1945 Misan Maria Andrzej 1927 ukraińska Żabcze, gm. Czaruków
4666.2.91 1945-1945 Galperin Aleksander Lew/Leon 1911 żydowska Prymorśk, obwód zaporoski / Łuck
4666.2.92 1944-1944 Mielnik Aleksy Szczepan 1887 ukraińska Metelno, gm. Ołyka
4666.2.92 1944-1944 Mielnik Walentyna Aleksy 1924 ukraińska Metelno, gm. Ołyka
4666.2.93 1946-1946 Kusz Eudokim Adam 1912 ukraińska Brody, gm. Górniki
4666.2.94 1946-1946 Czesak Eliasz Piotr 1904 ukraińska Koniszcze oraz Brody, gm. Górniki
4666.2.94 1946-1946 Pożar Maksym Eustafiusz 1887 ukraińska Górniki oraz Brody, gm. Górniki
4666.2.95 1949-1949 Mateusz Włodzimierz Tomasz 1929 ukraińska Łobaczówka, gm. Beresteczko
4666.2.95 1949-1949 Mateusz Nina Józef 1930 ukraińska Łobaczówka, gm. Beresteczko
4666.2.95 1949-1949 Więgierska Marta Filip 1900 ukraińska Łobaczówka, gm. Beresteczko
4666.2.96 1946-1946 Kowalczuk Michał Dawid 1904 ukraińska Twerdynie, gm. Kisielin
4666.2.97 1948-1948 Stepaniuk Jan Jakub 1880 ukraińska Budyszcze, gm. Lubitów
4666.2.98 1949-1949 Panczenko Helena Anatoliusz 1926 ukraińska Zboryszów Nowy, gm. Brany
4666.2.98 1949-1949 Panczenko Antonina Aleksander 1901 ukraińska Zboryszów Nowy, gm. Brany
4666.2.99 1945-1949 Kruszyński Kazimierz Kazimierz 1907 polska Warszawa / Kowel
4666.2.100 1945-1945 Lewkowicz Michał Gordiej 1882 polska Dubiszcze, gm. Rożyszcze
4666.2.101 1945-1945 Błonka Piotr Feliks 1892 polska Wiszenki, gm. Rożyszcze
4666.2.102 1945-1945 Górska-Borowiecka-Botwinkina Janina Filip 1913 polska woj. mazowieckie / Łuck
4666.2.103 1945-1945 Wolanowska Katarzyna Józef 1893 polska Łuck
4666.2.104 1944-1945 Gałaszkiewicz Władysław Andrzej 1902 polska Odesa / Kiwerce
4666.2.105 1945-1945 Krengiel Helena Józef 1908 polska Lublin / Łuck
4666.2.106 1945-1946 Maciuk Bazyli Taras 1929 ukraińska Smolawa, gm. Beresteczko
4666.2.106 1945-1946 Nikitiuk Włodzimierz Mikołaj 1929 ukraińska Smolawa, gm. Beresteczko
4666.2.106 1945-1946 Prysiażniuk Dymitri Terentiusz 1929 ukraińska Smolawa, gm. Beresteczko
4666.2.107 1944-1944 Tarasiuk Antonina Łazar 1909 ukraińska Rykanie, gm. Jarosławicze
4666.2.108 1944-1944 Maksymczuk Jan Kuźma 1893 ukraińska okolice Hołowno
4666.2.109 1944-1944 Szymczuk Paweł Zachariusz 1922 ukraińska Zapole, gm. Luboml
4666.2.110 1944-1944 Omelaniuk Jan Grzegorz 1921 ukraińska Zapole, gm. Luboml
4666.2.111 1944-1944 Butryn Miron Jan 1902 ukraińska Białe, woj. poleskie
4666.2.112 1944-1944 Kolesnikow Bazyli Eliasz 1911 rosyjska obwód orłowski, Rosja
4666.2.112 1944-1944 Jarocki Jan Daniel 1906 rosyjska obwód miński, Białoruś / Krasnojarski kraj, Rosja
4666.2.113 1944-1944 Gut Jan Tychon 1920 ukraińska Hołowno
4666.2.114 1948-1948 Gawreluk Olga Terentiusz 1924 ukraińska Korytnica
4666.2.115 1955-1955 Gamoluk Wlodzimierz Jan 1935 ukraińska obwód winnicki
4666.2.116 1944-1944 Pospolitak Dawid Tymoteusz 1908 ukraińska Worotniów, gm. Poddębce
4666.2.117 1944-1944 Niemiec Józef Jan 1904 czeska Krasilno, gm. Malin / Kiwerce
4666.2.118 1945-1945 Spisacki Antoni Aleksander 1900 polska Koniuchy, gm. Świniuchy / Włodzimierz
4666.2.119 1944-1945 Jemiec Jelisiej Zachariusz 1900 ukraińska obwód kirowohradzki / Łyszcze, gm. Poddębce
4666.2.120 1944-1945 Głuszczuk Prochor Andrzej 1905 ukraińska Steble, gm. Lubitów
4666.2.121 1944-1944 Malinowski Ludwik Franciszek 1887 polska woj. piotrkowskie / Przebraże, gm. Trościaniec
4666.2.122 1944-1944 Nikitiuk Anisia Denys 1919 ukraińska Kotów, gm. Poddębce
4666.2.123 1944-1944 Kosyniuk Maksym Filimon 1912 ukraińska Boguniwszczyzna, gm. Trościaniec (?)
4666.2.124 1944-1944 Szestakiewicz Maria Włodzimierz 1927 ukraińska Cezaryn, gm. Poddębce
4666.2.125 1944-1944 Lubaszewski Łukasz Kuźma 1904 ukraińska Berezołupy, gm. Szczurzyn
4666.2.126 1944-1944 Jusiuk Prokop Jan 1911 ukraińska Górno, gm. Powursk
4666.2.127 1944-1944 Gwożdicki Zenobi Adam 1928 ukraińska Pulmo, gm. Pulemiec
4666.2.128 1944-1945 Pilipiuk Teodor Szczepan 1898 ukraińska Kołpytów, gm. Świniuchy
4666.2.128 1944-1945 Dawidczuk Eustafiusz Parfen 1894 ukraińska Kołpytów, gm. Świniuchy
4666.2.128 1944-1945 Soroczyński Grzegorz Andrzej 1901 ukraińska Kołpytów, gm. Świniuchy
4666.2.128 1944-1945 Tworowski Paweł Szymon 1892 ukraińska Kołpytów, gm. Świniuchy
4666.2.128 1944-1945 Kondratiuk Piotr Ostap 1900 ukraińska Kołpytów, gm. Świniuchy
4666.2.129 1944-1945 Gałaziuk Antoni Artemiusz 1927 ukraińska Palcze, gm. Ołyka
4666.2.130 1944-1945 Bołwach Bazyli Konstanty 1904 ukraińska Marcelówka oraz Gnojno, gm. Werba
4666.2.131 1945-1946 Grabska Anna Józef 1912 polska Wólka-? koło Hołób / Rożyszcze
4666.2.132 1945-1946 Dobrowolski Stanisław Stanisław 1903 polska pow. Krasnystaw, woj. lubelskie / Olganówka, Rożyszcze
4666.2.133 1944-1944 Kozaczuk Adam Leontiusz 1891 ukraińska Hupały, gm. Zgorany
4666.2.134 1944-1945 Szewel Kazimierz Stanisław 1887 polska Hołoby
4666.2.135 1945-1945 Darmowicz Wiera Sawa 1925 ukraińska Ozdów, gm. Połonka
4666.2.135 1945-1945 Slipczuk Teodozja Teodor 1921 ukraińska Ozdów, gm. Połonka
4666.2.136 1944-1945 Iszkiewicz Bazyli Michał 1921 ukraińska Niwice woj. Tarnopolskie / Boriskowicze koło Beresteczka
4666.2.137 1944-1945 Hołuszko Sergiusz kUźma 1909 ukraińska Obłapy koło Kowla
4666.2.138 1944-1944 Chackiewicz Grzegorz Mojżesz 1922 rosyjska obwód Nowosybirski / Łuck
4666.2.139 1945-1945 Danilewski Arkadiusz Marko 1932 rosyjska obwód Kalininski (zaraz Twerski)
4666.2.140 1945-1945 Suszyk Nikita Tychon 1905 ukraińska Skiby k. Lubomla / Maszewo k. Lubomla
4666.2.141 1944-1946 Ochremiuk Denys Bazyli 1903 ukraińska pow. włodawski / Kamień Kaszyrski
4666.2.142 1944-1951 Jaroszyk Aleksander Jan 1911 ukraińska Kamień Kaszyrski
4666.2.143 1946-1947 Pitczenko Jan Jan 1920 ukraińska obwód połtawski / Bielaszew k. Kowla
4666.2.144 1946-1947 Szewczuk Jan Cyryl 1903 ukraińska Horodno
4666.2.145 1947-1948 Stepaniuk Bazyli Nikita 1911 ukraińska Werba k. Owadno
4666.2.146 1949-1950 Zubrycki Bazyli Michał 1912 ukraińska Boholuby
4666.2.147 1949-1949 Zubrycki Bazyli Michał 1912 ukraińska Boholuby
4666.2.148 1946-1946 Martynowski Kazimierz Władysław 1887 polska Odesa / Włodzimierz Wołyński
4666.2.149 1945-1945 Suracki Kazimierz Adam 1891 polska woj. lubelskie / Łuck
4666.2.150 1945-1945 Jaworski Jan Mikołaj 1892 polska woj. mazowieckie / Łuck
4666.2.151 1945-1945 Matwiejewa Stefania Adam 1920 polska woj. lwowskie / Włodzimierz Wołyński
4666.2.152 1945-1946 Gidziński Albin Leopold 1900 polska Włodzimierz Wołyński
4666.2.153 1945-1946 Jankowski Bogdan Janusz 1908 polska Równe / Łuck
4666.2.154 1940-1948 Jankowski Bogdan Janusz 1908 polska Równe / Łuck
4666.2.155 1945-1945 Pijent Emilia Marcin 1905 polska Ołyka / Łuck
4666.2.156 1945-1945 Zasada Stefan Stanisław 1903 polska pow. włodzimierski / Kowel
4666.2.157 1945-1945 Kozik Halina Feliks 1925 polska Łuck
4666.2.158 1947-1947 Saciuk Aleksy Konstanty 1916 ukraińska Luboml
4666.2.159 1947-1947 Jaryniuk Lubow Eugeniusz 1927 ukraińska rejon Rożyszcze
4666.2.160 1945-1946 Jasińska Eugenia Herasym 1906 polska obwód miński, Białoruś / Łuck
4666.2.161 1945-1946 Bożeński Wojciech Józef 1900 polska woj. lubelski / gm. Ołyka
4666.2.162 1945 Juchymczuk Sawa Jan 1888 ukraińska pow. Kowel
4666.2.163 1944-1945 Wajs Nina Nazar 1907 polska pow. Kowel / Łuck
4666.2.164 1945 Sawczuk Daniel Karp 1876 ukraińska gm. Maniewicze
4666.2.165 1945-1946 Szełudko Aleksander Jakim 1900 ukraińska Kijów / Maniewicze
4666.2.166 1946 Diaczuk Oksenty Cyryl 1877 ukraińska pow. Luboml
4666.2.167 1947-1948 Bartoszewicki Andrzej Łukasz 1902 ukraińska obwód winnicki / Łuck
4666.2.168 1941-1948 Syroż / Syraż Panas Mina 1908 ukraińska gm. Lubieszów
4666.2.169 1949 Biłyk Bazyli Szczepan 1933 ukraińska pow. Horochów
4666.2.170 1949 Klimaszczuk Lidia Terentiusz 1932 ukraińska pow. Łuck / Łuck
4666.2.171 1945-1949 Sadowski Piotr Metodiusz 1920 ukraińska pow. Łuck / Łuck
4666.2.172 1949 Sadowski Piotr Metodiusz - - -
4666.2.173 1949-1950 Nowak Szczepan Nikifor - - -
4666.2.174 1941-1950 Fedoruk Panas Nestor - - -
4666.2.175 1944 Kostiuk Lidia Sergiusz - - -
4666.2.176 1944 Dubczuk Teodor Józef - - -
4666.2.177 1944 Płodnik Anna Teodor - - -
4666.2.177 1944 Moroz Halina Grzegorz - - -
4666.2.177 1944 Kryczkiewicz Ludmiła Teodor - - -
4666.2.178 1944 Dolekał / Doleżał Olga Karol - - -
4666.2.179 1944-1945 Księżek Wojciech Franciszek - - -
4666.2.180 1945 Sazonenko Aleksander Panas - - -
4666.2.181 1944 Huńczyk Panas Szczepan - - -
4666.2.182 1944 Syczewski Mikołaj Ignacy - - -
4666.2.183 1948-1951 Lewicki Grzegorz Bazyli - - -
4666.2.184 1950-1951 Lewicki Grzegorz Bazyli - - -
4666.2.185 1946-1947 Holadyniec Bazyli Oleksy - - -
4666.2.185 1946-1947 Holadyniec Sebastian Pymen - - -
4666.2.186 1950-1951 Bilszewicz Gerwasij Nikandr - - -
4666.2.187 1944-1947 Nawrocki Bazyli Jakub - - -
4666.2.188 1945-1958 Semeniuk Olga Jan - - -
4666.2.189 1944 Kondratowicz Tymoteusz Grzegorz - - -
4666.2.190 1944 Kwiatkowska Wiera Michał - - -
4666.2.191 1947-1948 Kuszneruk Piotr Makary - - -
4666.2.192 1946 Taube Fritz Grzegorz - - -
4666.2.193 1953 Maksymiuk Maria Nikita - - -
4666.2.194 1920-1958 Lange Stanisław - - - -
4666.2.194 1920-1958 Łehkyj Piotr - - - -
4666.2.194 1920-1958 Suzow Andrzej Bazyli - - -
4666.2.195 1920-1955 Mosiejewicz Jerzy Mikołaj - - -
4666.2.196 1945-1956 Belcer Stanisław Jan - - -
4666.2.197 1945-1956 Jaciuk Mieczysław Aleksander - - -
4666.2.198 1941-1942 Stefanowicz Michał Jan - - -
4666.2.199 1956 Szewczuk Włodzimierz Taras - - -
4666.2.200 1947-1948 Slozko Teodor Michał - - -

Go!Foretime © 2020

goforetime@gmail.com