1. uk
  2. pl
13 May 2020

Є

Е

Д

Г

В

Б

А

Ю

Щ

Ш

Ч

Ц

У

І-Й

Ж

Surname PL Name PL Surname UA Name UA Birth day
Gaber Bolesław Габер Болеслав 1913
Gaber Bolesław Габер Болеслав -
Gaber Maria Габер Марія 1923
Gaber Mieczysław Габер Мечислав 1927
Habich (Gabich) Jaryna Габіх Ярина 1902
Garbrandt Krystian Габрандт Кристьян 1900
Garbrandt Piotr Габрандт Петро 1926
Gabryluk Michał Габрилюк Михайло 1903
Gabrych Józef Габрих Йосип 1907
Gabrych Julian Габрих Юліан 1909
Gabrych Antoni Габрук Антон 1905
Gawel Mieczysław Гавель Мечислав 1929
Gawińska Halina Гавінська Галина 1901
Gawlikowska Jaryna Гавліковська Ярина 1921
Gawlikowski Jan Гавліковський Іван 1910
Gawryliwa Kira Гавриліва Кіра 1923
Gawrylczyk Konstanty Гаврильчик Костянтин 1911
Hawrylczuk Eudokia Гаврильчук Євдокія 1919
Hawryluk Archyp Гаврилюк Архип 1915
Hawryluk Zina Гаврилюк Зіна -
Hawryluk Panteleimon Гаврилюк Пантелеймон 1908
Hawryluk Panteleimon Гаврилюк Пантелеймон -
Hawryluk Jewstafiusz Гаврилюк Стахій 1889
Hawryluk Bazyli Гаврилюк Василь 1917
Hawryluk Grzegorz Гаврилюк Григорій -
Hawryluk Jan Гаврилюк Іван 1896
Hawryluk Julianna Гаврилюк Уляна 1904
Hawryluk Szczepan Гаврилюк Степан 1911
Hawryluk Wiera Гаврилюк Віра 1927
Hawrysz Szymon Гавриш Семен 1909
Gawron Zdzisław Гаврон Здзіслав 1923
Gawroński Marian Гавронський Мар'ян  
Gawroński Andrzej Гавронський Андрій 1887
Gawroński Jan Гавронський Іван 1907
Gawroński Zygmunt Гавронський Зигмонт 1925
Gadzińska Janina Гадзінська Яніна 1915
Gadziński Aleksander Гадзінський Олександр 1885
Gaduła Marian Гадула Мар'ян 1918
Gajewski Aleksander Гаєвський Олександр 1918
Gajewski Franciszekц Гаєвський Франц 1896
Gaż Antoni Гаж Антон 1907
Gazda Stanisław Газда Станіслав 1909
Gaik Włodzimierz Гаік Володимир 1909
Gaj...i Jarosław Гай...ий Ярослав 1914
Hajdaj Anatoliusz Гайдай Анатолій -
Hajdaj Grzegorz Гайдай Григорій 1917
Hajdaj Janina Гайдай Яніна 1913
Gajdanowicz Józef Гайданович Йосеп 1888
Gajdanowicz Władysław Гайданович Владислав 1905
Gajdemski Michał Гайдемський Михайло 1883
Gajderowicz Alicja Гайдерович Аліція 1923
Gajderowicz Zbigniew Гайдерович Збігнев 1929
Gajdicki Jan Гайдіцький Іван 1909
Gajduk Janina Гайдук Яніна 1929
Gajduczek Kondrat Гайдучек Кондрат 1927
Gajduczek Jan Гайдучек Іван 1899
Gajduczenko Helena Гайдученко Олена 1922
Gajdiuk Ananiusz Гайдюк Ананій 1905
Gajdiuk Stanisława Гайдюк Станіслава 1913
Gajewski Kazimierz Гайєвський Казімір 1910
Gajkowski Jan Гайковський Іван 1890
Gajkowski Sergiusz Гайковський Сергій 1896
Hajny Borys Гайний Борис 1922
Hajny Wacław Гайний В'ячеслав 1910
Hajowec Jan Гайовець Іван 1918
Hałamaha Cyryli Галамага Кирило 1903
Hałamaha Mojżesz Галамага Мойсій 1889
Gałas Warwara Галас Варвара 1926
Gałas Maria Галас Марія 1890
Gałasz Józef Галаш Йосип 06.03.1900
Gałdasz Włodzimierz Галдаш Володимир 1917
Galewicz Kazimierz Галевич Казімір 1901
Galewski Władysław Галевський Владислав 1889
Gałek Magdalena Галек Магдалена 1920
Gałek Stanisława Галек Станіслава 1928
Galęziowski Karol Галензовський Кароль 1879
Hałenycz Maria Галенич Марія 1886
Hałenycz Piotr Галенич Петро 1882
Hałenycz Piotr Галенич Петро 1882
Hałenycz Piotr Галеніч Петро -
Hałenko Grzegorz Галенко Григорій 1903
Hałenko Michał Галенко Михайло 1896
Hałenko Mieczysław Галенко Мечислав 1923
Galicki Wojciech Галецький Войцех 1895
Galicki Szczepan Галецький Степан 1921
Hałeczko Stanisław Галечко Станіслав 1910
Galińska (Gapińska) Anastazja Галинська (Гапінська) Анастасія 1926
Galik Helena Галік Гелена 1921
Galiński Edmund Галінський Едмунд 1926
Galiński Leon Галінський Леон 1903
Galiński Franciszek Галінський Францішек 1893
Galiński Mikołaj Галінський Микола -
Galiński Mikołaj Галінський Микола 1914
Galiński Roman Галінський Роман 1923
Galkin Bazyli Галкин Василь 1895
Galkin (Gogol) Bolesław Галкин (Гоголь) Болеслав 1926
Galkina Maria Галкіна Марія 1905
Gałoń Mieczysław Галонь Мечислав 1924
Gałoń (Gapoń) Adam Галонь (Гапонь) Адам 1922
Hałuszko Jeremy Галушко Єремій 1880
Hałuszko Bazyli Галушко Василь 1888
Hałuszko Maria Галушко Марія 1906
Galaniewska Maria Галяневська Марія 1904
Galaniewski Józef Галяневський Юзеф 1903
Galarda Albina Галярда Альбіна 1910
Gamza Klemens Гамза Кліментій 1913
Gandżuk Paweł Ганджук Павел 1903
Gandniewski Mieczysław Гандневський (?) Мечислав 1916
Hanżuk Zinaida Ганжук Зінаіда 1923
Hanżuk Raisa Ганжук Раіса 1925
Hanżuk Ratisław Ганжук Ратіслав -
Hanżuk Safroniusz Ганжук Сафрон 1902
Hanżuk Aleksander Ганжук Олександр 1921
Hanżuk Antoni Ганжук Антон 1892
Hanżuk Jarosław Ганжук Ярослав 1924
Hanżuk Piotr Ганжук Петро -
Hanżuk Piotr Ганжук Петро 1921
Hanżuk Wiera Ганжук Віра 1918
Ganzel Anastazja Ганзель Настя 1918
Ganzel Karol Ганзель Карл 1914
Ganulak Wacław Гануляк Вацлав 1893
Hańko Zinaida Ганько Зіновія 1925
Hańko Andrzej Ганько Андрій 1911
Hańko Grzegorz Ганько Григорій 1913
Hańko Teodor Ганько Федор 1882
Gapiński Wacław Гапінський Чеслав 1894
Haponiuk Mikołaj Гапонюк Микола 1887
Gapsiew Szczepan Гапсев Степан 1890
Gara... Roman Гара... Роман 1920
Harasiuk Michał Гарасюк Михайло 1902
Garbarczuk Mirosław Гарбарчук Мірослав 1925
Garbarczuk Bolesław Гарбарчук Болеслав 1920
Garbarczuk Halina Гарбарчук Галина 1924
Garbaciak Maria Гарбацяк Марія 1905
Garbaciak Stanisław Гарбацяк Станіслав 1904
Garbaciak Zdzisław Гарбацяк Здіслав 1929
Garbicz Janina Гарбіч Яніна 1909
Garboliński Bolesław Гарболінський Болеслав 1914
Garda Antoni Гарда Антон 1898
Garba Edward Гарда Едвард 1919
Gardzińska Nadzieja Гардзінська Надія 1921
Gardziński Feliks Гардзінський Фелікс 1915
Gardziński Józef Гардзінський Йосип 1911
Garkuma (Garkuta , Gargusza) Rościsław Гаркума (Гаркута/Гаркуша) Ростіслав 1912
Gargusza Tamara Гаркуша Тамара 1910
Garlicki Edward Гарлицький Едвард 1919
Garlicki Edmund Гарліцький Едмунд 1870
Garmalicki Emil Гармаліцький Еміль 1922
Garmaciński Jan Гармацінський Іван 1899
Garczyński Edmund Гарчинський Едмунд 1899
Gach Janusz Гах Януш -
Gaczewska Lidia Гачевська Лідія 1917
Gwardiak Szczepan Гвардіяк Степан 1903
Gwozdziewicz Genowefa Гвоздевич Геновефа -
Gwozdiej Józef Гвоздей Йосип 1906
Gdula Marcin Гдуля Мартин 1892
Ge... Anna Ге... Ганна 1906
Gebda Jan Гебда Іван 1898
Hej Grzegorz Гей Григорій 1899
Hejka Stanisław Гейка Станіслав 1925
Hejła Jan Гейла Іван 1884
Helert Eugeniusz Гелерт Євген 1916
Geliński Marcal Гелінський Марцаль 1914
Heller Szczepan Геллер Степан 1897
Gen Henryk Ген Генрих 1897
Genielicka Anna Генелицька Ганна 1919
Genera Władysław Генера Владислав 1898
Geniburg Waleria Генібург Валерія 1882
Genikowska (Gętkowska) Eugenia Геніковська (Гентковська) Євгенія 1896
Genikowski (Gętkowski) Tadeusz-Ришард Геніковський (Гентковський) Тадей-Ришард 1926
Gętniewski Jan Гентневський(?) Іван 1911
Gera Kazimierz Гера Казімір 1900
Herasymenko Aleksy Герасименко Олексій 1925
Herasymenko Jarosław Герасименко Ярослав 1922
Herasimow Stanisław Герасимов Станіслав 1887
Herasymiuk Antoni Герасимюк Антон 1895
Herasymiuk Mikołaj Герасімюк Микола 1911
Gergowicz Bronisław Гергович Броніслав 1898
Gerinowicz Stanisława Геринович Станіслава 1922
Gerłasiński Tadeusz Герласинський Тадеуш 1919
Gerliński Jan Герлінський Іван 1901
Herman Dominik Герман Домінік 1910
Herman Lubow Герман Люба 1924
Giermanowska Tajsia Германовська Тайсія 1922
Giermanowski Jerzy Германовський Георгій 1923
Giermanowski Włodzimierz Германовський Володимир 1896
Gierowski Anatoliusz Геровський Анатоль 1921
Gierowski Bazyli Геровський Василь 1893
Hertner Karol Гертнер Карл 1885
Gerus Tatiana Герус Тетяна 1915
Herz Janina Герц Яніна 1914
Gesko-Kołodziński Zdzisław Геско-Колодзінський Здіслав 1913
Hetmańczuk Tomasz Гетманчук Фома 1899
Hetmańczuk Aleksander Гетманчук Александер 1920
Hetmańczuk Aleksander Гетманчук Олександр 1920
Grzęda Józef Гженда Йосип 1900
Grzesiak Kazimierz Гжесяк Казімір 1912
Grzeszczuk Bronisława Гжещук Броніслава 1901
Gyłowiński Józef Гиловінський Йосип 1900
Gibekinda Bazyli Гібекінда (?) Василь -
Gibelinda Anna Гібелінда Ганна 1904
Gibelinda Bazyli Гібелінда Василь 1882
Gibelinda Jan Гібелінда Іван 1925
Gibski Mikołaj Гібський Микола 1911
Gigel Szczepan Гігель Степан 1903
Gidlewski Jerzy Гідлевський Юрій 1929
Gidlewski Roman Гідлевський Роман 1904
Gilewska Olga Гілевська Ольга 1913
Gilewski Lucjan Гілевський Люціян (?) 1904
Gilewski Józef Гілевський Йосип 1887
Giliński Jan Гілінський Іван -
Gil Atanasia Гіль Афанасія 1907
Gil Oksana Гіль Ксенія -
Gil Oksana Гіль Ксенія 1916
Gil Anna Гіль Ганна 1912
Hindrich Jerzy Гіндрих Юрій 1921
Gira Genowefa Гіра Геновефа 1916
Giriew Teodor Гірев Федор 1915
Girycz Stanisław Гірич Станіслав 1903
Hładky Leonid Гладкий Леонід 1928
Hładkych Walentyna Гладких Валентина 1918
Głębocki Franciszek Глембоцький Францішек 1913
Hletker Zdzisław Глеткер Здзіслав 1922
Hlinka Tomasz Глінка Томаш 1900
Głoba Prokop Глоба Прокоп -
Głowiak Julian Глов'як Юліян 1924
Głowiak Władysława Глов'як Владислава 1919
Głowacka Charytyna Гловацька Харитина 1907
Głowacki Aleksander Гловацький Олександр 1915
Głowacz Antonina Гловач Антоніна 1906
Głowiński Antoni Гловінський Антон 1914
Głąb Michał Гломб Михайло 1900
Głuchowski Karol Глуховський Карл 1909
Głuszek Michał Глушек Михайло 1886
Głuszyczek Anastazja Глушичек Анастасія 1913
Głuszyczek Wacław Глушичек Вацлав 1909
Głuszczuk Trochym Глущук Трохим 1884
Głuszczuk Andrzej Глущук Андрій 1894
Gmir Franciszekц Гмір Франц -
Gnatkowski Stanisław Гнатковський Станіслав -
Gnatkowski Stanisław Гнатковський Станіслав 1883
Gnatkowski Stanisław (Władysław) Гнатковський Станіслав (Владислав) 1914
Gnatiuk Andrzej Гнатюк Андрій 1926
Gnatiuk Bazyli Гнатюк Василь 1927
Gnatiuk Paweł Гнатюк Павло 1907
Gnatiuk Włodzimierz Гнатюк Володимир 1917
Gnicewicz Lidia Гницевич Лідія 1915
Gnicewicz Potap Гницевич Потап 1894
Gnitecki Dymitri Гнітецький Дмитро 1912
Gnitecki Kazimierz Гнітецький Казімір 1910
Gnitecki Piotr Гнітецький Петро 1899
Gnitecki Włodzimierz Гнітецький Володимир 1927
Gnicewicz Lidia Гніцевич Лідія 1916
Gnicewicz Potap Гніцевич Потап 1894
Gołowiński Józef Говінський Йосип 1890
Goworowska Halina Говоровська Галина 1926
Goworowski Ryszard Говоровський Ришард 1927
Goworowski Kazimierz Говоровський Казімір 1897
Goworoszkina Anastazja Говорошкіна Анастасія 1919
Goworski Konstanty Говорський Костянтин 1898
Goworski Adam Говорський Адам 1904
Goworucha Dymitri Говоруха Дмитро 1887
Gogol Jan Гоголь Іван 1895
Godaszczak Henryk Годащак (?) Генрих 1894
Godel Teresa Годель Тереса 1898
Godycki-Ćwirko Adam Годицький-Цвірко Адам 1885
Godłewski Jan Годлевський Іван -
Godłewski Wacław Годлевський Вацлав 1882
Godunok Serafim Годунок Серафім 1912
Gozak Włodzimierz Гозак Володимир 1897
Gozdyra Stanisław Гоздира Станіслав 1899
Gokałowa Wiera Гокалова Віра 1923
Gokesz Antoni Гокеш Антон 1921
Gołan Henryk Голан Генрих 1913
Gołandiuk Wacław Голандюк В'ячеслав 1912
Gołaszewski Aleksander Голашевський Олександр 1905
Gołban Genowefa Голбан Геновефа 1920
Gołębiewski Romuald Голембієвський Ромуальд 1923
Gołębiewski Aleksander Голембієвський Олександр 1886
Gołębiewski Józef Голембієвський Йосип 1899
Gołębiewski Wacław Голембіовський Чеслав -
Gołębiewski Wacław Голембіовський Чеслав 1912
Gołentiuk Jan Голентюк Іван -
Gołentiuk Jan Голентюк Іван 1915
Golec Jan Голец Іван 1914
Golec Józef Голец Йосип 1902
Gołeczek Wiera Голечек Віра 1897
Gołeczek Wiera Голечек Віра 18?7
Goły Jerzy Голий Георгій 1928
Goły Wacław Голий В'ячеслав 1903
Goliński Franciszekко(?) Голинський Франко(?) 1893
Gołowacki Andrzej Головацький Андрій 1904
Gołowy Mikołaj Головий Микола 1922
Gołowiński Józef Головинський Йосип 1890
Gołowij Piotr Головій Петро 1914
Gołowin Eugeniusz Головін Євген 1897
Gołowin Michał Головін Михайло 1900
Gołowin Sergiusz Головін Сергій 1899
Gołowin Wacław Головін В'ячеслав 1902
Gołowin Włodzimierz Головін Володимир 1920
Hołosiuk Anatoliusz Голосюк Анатолій 1904
Hołub Daniela Голуб Данеля 1916
Hołub Marij Adam Голуб Марій-Адам 1928
Hołub Melania Голуб Меланія 1864
Hołub Maria Голуб Марія 1900
Hołub Wacław Голуб В'ячеслав 1878
Gołubowicz (Hołubowicz) Paraskewa Голубович Параскева 1902
Gołubowicz (Hołubowicz) Paweł Голубович Павло 1900
Gołubowska Melania Голубовська Меланія 1864(?)
Golban Anatoliusz Гольбан Анатолій 1917
Goldszmidt (Goldschmidt) Michał Гольдшмідт Михайло 1887
Golkowski Aleksander Гольковський Олександр 1884
Golc (Golz) Marian Гольц Мар'ян 1909
Golc (Golz) Adam Гольц Адам 1912
Golc (Golz) Franciszek Гольц Францішек 1900
Golc (Golz) Janina Гольц Яніна 1925
Holuk Bazyli Голюк Василь 1904
Holuk Maria Голюк Марія 1924
Hola Genowefa Голя Геновефа 1914
Hola Bronisław Голя Броніслав 1883
Hola Jan Голя Іван 1908
Hola Józef Голя Йосип 1926
Golaszewicz Helena Голяшевич Олена 1925
Golaszewicz Stanisław Голяшевич Станіслав 1898
Gomal Szczepan Гомаль Степан 1913
Homulczuk Jan Гомульчук Іван 1913
Gomun Tatiana Гомун Тетяна 1927
Gongało Aleksander Гонгало Олександр 1889
Gongało Wiktor Гонгало Віктор 1924
Gongalski Bronisław Гонгальський Броніслав 1884
Gongalski Feliks Гонгальський Фелікс 1907
Gongalski Kazimierz Гонгальський Казімір 1914
Gongalski Władysław Гонгальський Владислав 1912
Gągolewicz Maria Гонголевич Марія 1929
Gongorowski Henryk Гонгоровський Генрих 1913
Gongorowski Fryderyk Гонгоровський Фрідрих 1918
Gongorowski Edward Гонгоровський Едвард 1908
Honżuk Nadzieja Гонджук Надія 1925
Gonek Aleksander Гонек Олександр 1919
Gonera Bronisław Гонера Броніслав 1913
Gąsecka Regina Гонсецька Регіна 1925
Gąsior Janina Гонсіор Яніна 1913
Gąsirowski Jan Гонсіровський Іван 1912
Gąsirowski Michał Гонсіровський Михайло 1911
Gontar Franciszekц Гонтар Франц 1902
Hontarczuk Wincenty Гонтарчук Вікентій 1889
Gonczar Ryszard Гончар Ришард 1928
Gonczar Józef Гончар Йосип 1884
Honczarko Larisa Гончарко Лариса 1921
Honczarko Mikołaj Гончарко Микола 1904
Honczaruk Melawij Гончарук Мелавій (?) 1908
Honczaruk Nestor Гончарук Нестор 1905
Honczaruk Bazyli Гончарук Василь 1920
Honczaruk Nadzieja Гончарук Надія 1909
Honczaruk Piotr Гончарук Петро 1916
Hopaniuk Charytyna Гопанюк Харитина 1910
Hopsz Maksym Гопш Максим 1899
Hopsz Maksym Гопш Максим 1899
Góra Wacław Гора В'ячеслав 1900
Gorak Józef Горак Йосип 1894
Gorak Stanisława Горак Станіслава 1924
Horbamiuk Aleksy Горбамюк Олекса 1912
Horbamiuk Jan Горбамюк Іван 1896
Horbań Panteleimon Горбань Пантелеймон 1888
Horbatiuk Zina Горбатюк Зіна 1925
Gorbacz Włas Горбач Влас 1910
Gorbacz Grzegorz Горбач Григорій 1911
Gorbaczow Konstanty Горбачев Костянтин 1881
Gorbaczenko Mikołaj Горбаченко Микола 1917
Gorbaszewicz Bogusław Горбашевич Богуслав 1923
Gorbaszewicz Jan Горбашевич Іван 1925
Gorbaszewicz Maria Горбашевич Марія 1920
Gorbaszewicz Paweł Горбашевич Павло 1890
Gorbaszewicz Wiktor Горбашевич Віктор 1919
Gorbaszewicz Zdzisław Горбашевич Здіслав 1928
Gorbaszewicz Zofia Горбашевич Софія 1914
Gorbenko Mikołaj Горбенко Микола 1895
Gorbunow Michał Горбунов Михайло 1919
Gordzijewska Sabina Гордзієвська Сабіна 1926
Gordijuk Oksana Гордіюк Оксана 1905/1925
Gordijuk Jaryna Гордіюк Ярина 1915
Goriewicz Romuald Горевич Ромуальд 1905
Gorinow Arkadiusz Горинов Аркадій 1899
Gorinow Aleksy Горинов Олекса 1906
Gorłecki Piotr Горлецький Петро 1912
Gorłyczko Aleksander Горличко Олександр 1921
Gorłyczko Włodzimierz Горличко Володимир 1916
Gorliński Michał Горлінський Михайло 1907
Gorlicki Aleksy Горліцький Олекса 1919
Gorłow Aleksy Горлов Олекса 1921
Gorłow Jerzy Горлов Юрій 1905
Gorłowa Lidia Горлова Лідія -
Gorniecki Szczepan Горнецький Степан 1913
Gorodgiełowski Szymon Городгеловський Семен 1901
Gorod` Eudokia Городь Євдокія 1897
Gorod` Eugenia Городь Євгенія 1924
Goroszkiewicz Adam Горошкевич Адам 1901
Goroszko Mykyta Горошко Микита 1913
Górski Gerwasiusz Горський Гервасій 1887
Goriaczenko Bazyli Горяченко Василь 1917
Gosek Maria Госек Марія 1901
Gotman Jan-Stanisław Готман Іван-Станіслав 1901
Hofman Stanisław Гофман Станіслав -
Hofman Wacław Гофман Чеслав 1929
Gocyk Mikołaj Гоцик Микола 1928
Gocyk Teodor Гоцик Федір 1896
Goszczyński Kazimierz Гощинський Казімір 1910
Goszczyński Władysław Гощинський Владислав 1909
Grabara Jan Грабара Іван 1925
Grabarczuk Safroniusz Грабарчук Сафрон 1920
Grabarczuk Wiera Грабарчук Віра 1921
Grabek Tadeusz Грабек Тадеуш 1920
Grabka Władysław Грабка Владислав 1908
Grabowska Weronika Грабовська Вероніка 1889
Grabowska Marta Грабовська Марта 1882
Grabowska Rafaela Грабовська Рафаеля 1927
Grabowska Halina Грабовська Галина 1924
Grabowska Janina Грабовська Яніна 1926
Grabowska Teodora Грабовська Теодора 1923
Grabowski Marian Грабовський Мар'ян 1926
Grabowski Fabian Грабовський Фабіян 1888
Grabowski Jan Грабовський Іван 1900
Grabowski Józef Грабовський Йосип 1908
Grabowski Kazimierz Грабовський Казімір 1903
Grabowski Mikołaj Грабовський Микола 1902
Grabowski Stanisław Грабовський Станіслав 1927
Grabowski Włodzimierz Грабовський Володимир 1928
Gradziński ? Градзинський ? 1924
Grańkowski Bogdan Гранковський Богдан 1888
Graniukow Bazyli Гранюков Василь 1916
Grapow Alicja Krystyna Грапов Аліція-Христина 1916
Grapow Wincenty Грапов Ромуальд-Валентій 1877
Grapow Halina-Люцина Грапов Галина-Люцина 1920
Gracoń Jan Грацонь Іван 1900
Graczkowska Zofia Грачковська Софія 1919
Graczkowski Aleksander Грачковський Олександр 1897
Graczkowski Stanisław Грачковський Станіслав 1925
Graczow Piotr Грачов Петро 1898
Greber Paweł Гребер Павло 1893
Greber Sergiusz Гребер Сергій 1901
Grek Alma Грек Альма 1908
Grekow Andrzej Греков Андрій 1906
Grekowa Maria Грекова Марія 1926
Grekila Mikołaj Грекуля Микола 1898
Greniewiecki Anatoliusz Греневецький Анатолій 1911
Grenik Halina Гренік Галина 1925
Grenik Kazimierz Гренік Казімір 1916
Grenik Szczepan Гренік Степан 1898
Grenik Władysław Гренік Владислав 1923
Grecki Eugeniusz Грецький Євген 1898
Grzebowski Jan Гржебовський Іван 1902
Grzegrzółka Bronisława Гржегжулка Броніслава 1912
Grzeszuk Bronisława Гржешук Броніслава 2902
Grzybowski Konstanty Гржибовський Костянтин 1923
Grzywacz Leokadia Грживач Леокадія 1911
Grzywacz Piotr Грживач Петро 1910
Grzyb Kazimierz Гриб Казімір 1888
Grigoriew Aleksander Григор'єв Олександр 1917
Grigoriew Mikołaj Григор'єв Микола 1888
Grigoriewa Natalia Григор'єва Наталія 1919
Grzygorczyk Bolesław Григорчик Болеслав 1887
Grzygorczuk Apolonia Григорчук Аполонія 1905
Grzygólski Piotr Григульський Петро 1892
Gridap Aleksander Гридап Олександр 1922
Gryzło Wawrzyniec Гризло Лаврентій 1913
Gryka Jaryna Грика Ярина 1928
Gryka Helena Грика Олена 1922
Grułebka Szczepan Грилебка (?) Степан -
Gryniwiecki Józef Гриневецький Йосип 1884
Gryniwiecki Antoni Гринивецький Антон -
Grynicz Teodor Гринич Федор 1904
Grinkiewicz Maria Гринкевич Марія 1900
Grinkiewicz Walentyna Гринкевич Валентина 1910
Grinczuk Jerzy Гринчук Юрій 1910
Gryniuk Borys Гринюк Борис 1914
Grycaj Mykyta Грицай Микита 1911
Grycak Mykyta Грицак Микита 1892
Grycenko Nina Гриценко Ніна 1928
Gryciuk Damian Грицюк Дем'ян 1885
Gryciuk Bazyli Грицюк Василь 1907
Gryciuk Natalia Грицюк Наталія 1923
Gryszak Mykyta Гришак Микіта 1892
Gryszak Zofia Гришак Софія 1903
Gryszanow Michał Гришанов Михайло 1892
Grysztar Jaryna Гриштар Ярина 1920
Gryszczenko Grzegorz Грищенко Григорій 1914
Gryszczuk Andrzej Грищук Андрій 1912
Gryszczuk Antoni Грищук Антон 1896
Griger Wincenty Грігер Вікентій 1927
Grodieńcow Paweł Гроденцов Павло 1890
Grodnicki Jan Гродніцький Іван 1899
Grodośka Maria Гродоська Марія 1911
Grodzka Julia Гродська Юлія 1901
Grozowski Cyryli Грозовський Кирило 1914
Gromadecka Julia Громадецька Юлія 1895
Gromadecki Eugeniusz Громадецький Євгеній 1903
Grąbka Szczepan Громбка Степан 1919
Gromek Józef Громек Йосип 1889
Gromyko Włodzimierz Громико Володимир 1910
Gromkowska Lubow Громковська Любов 1922
Gromkowski Borys Громковський Борис 1925
Gromkowski Piotr Громковський Петро 1910
Grąska Jadwiga Гронська Ядвіга 1878
Grąski Romuald Гронський Ромуальд 1874
Grąski Michał Гронський Михайло 1905
Groszek Nadzieja Грошек Надія 1920
Grubek Roman Грубек Роман 1896
Grubiec Anna Грубец Анна 1896
Grudzka Jaryna Грудзька Ярина 1925
Grudzka Eugenia Грудзька Євгенія 1924
Gruziński Feliks Грузінський Фелікс 1896
Grutecki Bolesław Грутецький Болеслав -
Gruchalska Stanisława Грухальська Станіслава 1911
Grusza Antoni Груша Антон 1924
Grusza Piotr Груша Петро 1882
Gruszewski Michał Грушевський Михайло 1901
Gruszewski Włodzimierz Грушевський Володимир 1907
Gruszecki Ignacy Грушецький Гнат 1909
Gruszecki Jan Грушецький Іван 1915
Gruszecki Józef Грушецький Йосип 1921
Gruszecki Władysław Грушецький Владислав 1909
Gruszko Aleksander Грушко Олександр 1922
Gruszko Szczepan Грушко Степан 1872
Gruszko Włodzimierz Грушко Володимир 1904
Gruszczyńska Helena Грущинська Олена 1910
Gruszczyński Robert Грущинський Роберт 1917
Gruszczyński Stanisław Грущинський Станіслав 1885
Griaznow Rościsław Грязнов Ростіслав 1910
Gubała Wacław Губала Вацлав 1925
Gubała Władysław Губала Владислав 1900
Hubert Karol Губерт Кароль 1916
Hubert Stanisław Губерт Станіслав 1906
Hubert Tadeusz Губерт Тадей 1923
Hubert Walentyna Губерт Валентина 1915
Gugało Jaryna Гугало Ярина 1920
Gudewicz Antoni Гудевич Антон -
Gudewicz Jan Гудевич Іван -
Gudewicz Stanisław Гудевич Станіслав -
Gudewicz Stanisława Гудевич Станіслава 1923
Gudemczuk Aleksy Гудемчук Олекса 1894
Gudemczuk Eugenia Гудемчук Євгенія 1895
Gudemczuk Jakub Гудемчук Яків 1922
Gudzenko Aleksander Гудзенко Олександр 1913
Gudyba Antoniій Гудиба Антоній 1906
Gudym-Łewkowicz - Гудим-Левкович - 1921
Gudkow А Гудков А 1929
Gudkow Aleksander Гудков Олександр 1928
Gudkow Aleksy Гудков Олекса 1891
Gudkowa Eugenia Гудкова Євгенія 1924
Gudkowa Maria Гудкова Марія 1927
Gużyński Bronisław Гужинський Броніслав 1924
Guziej Kuźma Гузей Кузьма 1910
Guzik Jan Гузік Іван 1905
Guzniczak Stefania Гузнічак Стефанія 1919
Guzniczak Józef Гузнічак Йосип 1910
Guzniczak Wacław Гузнічак Вацлав 1907
Guk Tatiana Гук Тетяна 1916
Gulia (Gulicz) Ludmiła Гулія (Гуліч) Людмила 1916
Gulia (Gulicz) Eugenia Гулія (Гуліч) Євгенія 1914
Gulia (Gulicz) Maria Гулія (Гуліч) Марія 1894
Gulda Daniel Гульда Данило 1908
Gulda Jan Гульда Іван 1912
Gula Jan Гуля Іван 1897
Gula Maria Гуля Марія 1925
Gula Stanisław Гуля Станіслав 1906
Gumowski Wsewołod Гумовський Всеволод 1898
Gumunia Wacław Гумуня (?) Вацлав 1911
Guniec Paweł Гунец Павел ~1903
Huńko Ostap Гунько Остап 1897
Huńko Switłana Гунько Світлана (?) 1929
Huńko Natalia Гунько Наталія 1901
Góra Edward Гура Едвард 1902
Góra Władysław Гура Владислав 1909
Góral Bronisław Гураль Броніслав -
Góral Jan Гураль Іван 1895
Góral Jan Гураль Іван 1890
Góral Mieczysław Гураль Мечислав 1926
Góral Mieczysław Гураль Мечислав 1919
Góral Tadeusz Гураль Тадей 1920
Góral Zdzisław Гураль Здіслав 1927
Góran (Guran) Mieczysław Гуран Мечислав 1911
Górecka Franciszka Гурецька Францішка 1926
Górecka Halina Гурецька галина 1900
Górecka Władysława Гурецька Владислава 1924
Górecki Ryszard Гурецький Ришард 1893
Górecki Adam Гурецький Адам 1882
Górecki Stanisław Гурецький Станіслав 1908
Górka Ludwika Гурка Людвіка 1913
Górkowska Janina Гурковська Яніна 1923
Górkowska Stanisława Гурковська Станіслава 1921
Górniewicz Włodzimierz Гурневич Володимир 1927
Górnisiewicz Józef Гурнисевич Йосип 1896
Górnicki Szczepan Гурницький Степан 1888
Górnicka Lidia Гурніцька Лідія 1913
Górnicki Romuald Гурніцький Ромуальд 1913
Górnicki Wiktor Гурніцький Віктор 1876
Gurow Andrzej Гуров Андрій 1888
Górska Janina Гурська Яніна 1907
Górski Aleksander Гурський Олександр 1914
Górski Edward Гурський Едвард 1908
Górski Eugeniusz Гурський Євген 1874
Górski Feliks Гурський Фелікс 1897
Górski Jan Гурський Іван 1881
Górski Józef Гурський Йосип 1905
Górski Stanisław Гурський Станіслав -
Górski Stanisław Гурський Станіслав 1898
Górski Tadeusz Гурський Тадей 1919
Górski Wacław Гурський Вацлав 1916
Husar Eudokia Гусар Євдокія -
Husar Eudokia Гусар Євдокія 1918
Husaruk Bazyli Гусарук Василь -
Gusiew Aleksy Гусев Олекса 1914
Hutka Michał Гутка Михайло 1895
Hutko Grzegorz Гутко Григорій 1900
Gutkowski Tomasz Гутковський Томаш 1886
Gutkowski Paweł Гутковський Павло 1907
Hutiuk Maria Гутюк Марія 1908
Guca Jefremiusz Гуца Єфремій 1904
Guca Stanisława Гуца Станіслава 1919
Guszcza Klaudia Гуща Клавдія 1914
Guszczanowska Regina Гущановська Регіна 1911
Guszczanowski Kazimierz Гущановський Казімір 1910

During World War II, Lutsk was under Soviet and then German occupation. After the liquidation of the ghetto, the workforce problem has occurred, people began to be transported from the surrounding villages. The city authorities had to constantly monitor the real movement of the population, which was rapidly changing.

By processing documents from the State Archives of Volyn region, we record information about the residents of the city. This database is constantly updated, both with new names and additional information about already added people. This list contains the last name, first name, and date of birth of adults only. Additionally, we store details about the place of residence and work, sometimes, photos, children's names, and other information.

The list is divided into sections according to the Ukrainian alphabet, as most documents were written in this language. Also, we've added a Latin version for easy searching.

 

Lutsk Citizens in 1943. Letter Г

Go!Foretime © 2020

goforetime@gmail.com